งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2563 เริ่มแล้วขึ้นแล้วจัดแบบเรียบง่าย แต่ยิ่งใหญ่ (คลิป)

4376

งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2563 เริ่มแล้วขึ้นแล้วจัดแบบเรียบง่าย แต่ยิ่งใหญ่พุทธศาสนิกชนจากทุกทั่วสารทิศเดินทางมากราบไหว้

ที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานมนัสการพระแท่นศิลาอาสน์ โดยมีพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ที่มณฑลพิธีหน้าวิหารพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพระสงฆ์ทรงสมศักดิ์ 19 รูป เจริญพระพุทธมนต์ มีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2563 โดยจะมีขบวนแห่เครื่องมนัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ขบวนวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนอุตรดิตถ์ มาจาก 3 เส้นทางเข้าสู่วัดพระแท่นศิลาอาสน์อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง เป็นวัดสำคัญในพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งของประเทศไทย สังกัดคณะธรรมยุตนิกาย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีหลักฐานการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นเอกสารชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2452 สำหรับพระแท่นศิลาอาสน์ เป็นแท่นศิลาแลงขนาดกว้าง 8 ฟุต ยาว 9 ฟุต สูง 3 ฟุต เป็นปูชนียวัตถุที่มีตำนานกล่าวว่า เป็นแท่นที่พระโพธิสัตว์ 5 พระองค์ เมื่อครั้งเสวยชาติเป็นเดรัจฉาน เสด็จมาประทับเพื่อบำเพ็ญพระบารมี ตั้งสัตยาธิษฐานเพื่อปรารถนาที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธจ้า ในภัทรกัปเดียวกันนี้ ต่อมาพระโพธิสัตว์ทั้ง 5 พระองค์ ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไปแล้ว 4 พระองค์ คือ พระกกุกสันโทพุทธเจ้า พระโกนาคมโนพุทธเจ้า พระกัสโปพุทธเจ้า และพระโคตโมพุทธเข้า ส่วนพระโพธิสัตว์องค์ที่ 5 คือ พระศรีอาริยเมตไตโยโพธิสัตว์ จะเสด็จมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป เมื่ออายุกาลพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันล่วงพ้นไปแล้ว 5,000 ปี

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน