เที่ยวตากสุดฟิน !! “งานประเพณีปีใหม่ 5 ชนเผ่า ดอยมูเซอ 7-9 ก.พ.”

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมรวมกันอยู่ในที่สูง บนเส้นทางหลวงหมายเลข AH 12
ตาก-แม่สอด “ดอยมูเซอ” คือ สถานที่ที่อยู่อาศัยของชาวเขา 5 ชนเผ่า ได้แก่ ชาวม้ง ชาวลีซอ ชาวกะเหรี่ยง ชาวมูเซอดำ และชาวมูเซอเหลือง ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า บนดอยมูเซอแห่งนี้ ชาวไทยภูเขาทุกชนเผ่าต่างขะมักเขม้นและมีความสุขกับการเตรียมงานรื่นเริงของพวกเขา นั่นคือ งานเทศกาลปีใหม่ ที่ถือว่าเป็นวันพักผ่อนประจำปีที่ทุกคนในเผ่าต่างๆ จะได้มีโอกาสมาพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ซึ่งกันและกัน และในปีนี้ก็เช่นกัน ชาวไทยภูเขาทั้ง 5 ชนเผ่าต่างพร้อมใจกันในการจัดงานปีใหม่และยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมพื้นถิ่นต่างๆ ของพวกเขาอีกด้วย โดยจัดงาน “ปีใหม่ 5 ชนเผ่า ชาวดอยมูเซอ” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านลีซอ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

นางสมนึก คุ้มยิ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ กล่าวว่า ประเพณีวัฒนธรรมของ 5 ชนเผ่าที่นี่ สืบสายประเพณีวัฒนธรรม ติดต่อกันมาหลายชั่วอายุตน ในแต่ละปีชนเผ่าทั้ง 5 ชนเผ่าทั้งในและต่างประเทศ จะมาชุมนุมกันอย่างยิ่งใหญ่ บนดอยสูง ดอยมูเซอ แต่ละเผ่าจะแต่งกายสวยงามชุดประจำเผ่า สวยงาม แปลกตาสวยงามมาก นอกจากนั้น อบต.แม่ท้อ และชาวบ้านแต่ละเผ่า จะจำลองบ้านพัก วิถีชีวิต ที่เป็นเอกลักษณ์ มีการจัดนิทรรศการของชนเป่าต่าง ๆ สร้างบ้านจำลอง จัดการแสดงเอกลักษณ์ชนเผ่า ทั้ง 5 ให้นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจ ให้นักท่องเที่ยวประทับใจ เรียกว่า มาท่องเที่ยวที่นี่ แห่งเดียวแระทับใจไม่รู้เลือน

นอกจากจะได้พบกับการแต่งการประจำเผ่าที่มีความสวยงามและแปลกตาแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ- นิทรรศการของชนเผ่าต่างๆ- บ้านจำลองของ 5 ชนเผ่า- การแสดงชนเผ่า: ระบำชาวเขา,รำดง,เต้นจิกิริฯ- การชมแปลงผัก ชิมอาหาร ชนเผ่า- การประกวดพืชทางการเกษตร- การประกวดธิดาดอย
– การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา ฯลฯ

นายจริยาหร สูหู่ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก กล่าวว่า “ดอยมูเซอ” นักท่องเที่ยวมักรู้จักในนาม “ตลาดมูเซอ” ตลาดแห่งนี้มีพืช ผัก ผลไม้เมืองหนาว จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในราคาย่อมเยาจนเป็นที่กล่าวขานเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และระหว่างทางยังมีทิวทัศน์ที่สวยสดงดงาม มีแปลงผักผลไม้ ที่นักท่องเที่ยวมาสามารถเที่ยวชมได้ และงานดังกล่าวนอกจากจะได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมงานแล้ว นักท่องเที่ยวทุกท่านยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ให้สืบต่อไป เนื่องจากทำให้พวกเขาเหล่านั้นต่างรู้สึกรักและหวงแหนในวัฒนธรรมของตนเอง

การเดินทาง ทางหลวงหมายเลขที่ 1 ตาก-เชียงใหม่ เมื่อถึง กม. ที่ 410 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข AH 12 มุ่งหน้าไปทางอำเภอแม่สอด ประมาณ 25 กิโลเมตร ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชเลี้ยวซ้าย อยู่ทางเข้าศูนย์พัฒนาที่ 16

ติดต่อสอบถามข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานตาก เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.30 น. โทร.0-5551-4341-3

สบเกษม แหงมงาม รานงาน