เชียงใหม่ ขบวนแห่จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น. ที่ สวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ร่วมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด เขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับภายใต้แนวคิด “Chiangmai Welcome Smile” เพื่อสื่อถึงความเป็นเชียงใหม่ นครแห่งชีวิตและความมั่นคง บนฐาน ความสง่างามทางวัฒนธรรม และเสน่ห์แห่งมวลดอกไม้นานาพันธุ์  

เพื่อดำรงไว้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามจองชาวล้านนาตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อนำรายได้เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่และประเทศอีกด้วย อีกทั้งสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปลูกไม้ดอกไม้ประดับ