พะเยา งัดสารพัดวิธีป้องกันโคโรน่าในโรงเรียน (คลิป)

581

พะเยางัดสารพัดวิธีป้องกันโคโรน่าในโรงเรียน


คณะครูโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกันสาธิตวิธีการล้างมือ โดยใช้แอลกอฮอล์ให้กับนักเรียน บริเวณหน้าเสาธง ซึ่งนักเรียนต่างให้ความสนใจและตั้งใจปฏิบัติตามอย่างสนุกสนาน ตั้งแต่ทั้งระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา เป็นหนึ่งในกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด


นางจีรัชญ์พัฒน์ ใจเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล เปิดเผยว่า ในช่วงเช้าของทุกวันหลังจากเคารพธงชาติเสร็จแล้ว ก็จะสอนนักเรียนทั้งหมดกว่า 165 คนให้รู้จักการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อโรคโดยเฉพาะไวรัสโคโรน่า นอกจากการล้างมือที่ถูกวิธีแล้ว ยังมีการออกกำลังกายก่อนเข้าห้องเรียน รวมทั้งการทำความสะอาดบริเวณในห้องเรียนและ กิจกรรม กินร้อนช้อนกลาง ในช่วงกลางวันด้วย

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพของนักเรียนโดยโรงพยาบาลประจำตำบลในทุกๆเช้า หากพบว่านักเรียนมีอาการป่วยหรือไม่สบาย ก็จะแยกไปตรวจเบื้องต้นก่อน ที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีนักเรียนป่วยแต่อย่างใด ซึ่งโรงเรียนได้ติดตามสถานการณ์ของโรคโคโรน่าอย่างใกล้ชิดจากทางราชการทุกวัน