รอง ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓

563

รอง ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ .พลเอก ณัฐพล  นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก/ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติกองทัพบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก/ ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพบก พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงาน  และให้กำลังใจกับกำลังพลของกองทัพบก ในการปฎิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ โดยมีพลตรีทรงธรรม  สิทธิ์พงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ และร่วมปฎิบัติภารกิจ

ในการนี้ รองผู้บัญชาการทหารบก/ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติกองทัพบกเป็นผู้แทน  ผู้บัญชาการทหารบก/ ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพบก พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสระโคล่ หมู่ที่๑๐ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกองทัพภาคที่ได้มอบหมายให้  กองพลพัฒนาที่ ๓ ผู้รับผิดชอบการขุดเจาะบ่อบาดาล และคณะรองผบ.ทบ/  รองผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติกองทัพบก เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหลักสิบเก้า หมู่ที่ ๓ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาอนุมัติให้กองทัพภาคที่ ๓ สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สำหรับโครงการรัฐบาลในการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและเมื่อวันที่ ๑๗ ..๖๓ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กรุณาสั่งการในนามนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ให้หน่วยเร่งรัดเข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งโดยกองทัพบกรับผิดชอบในด้านการขุดเจาะบ่อบาดาลในส่วนของพื้นที่นอกเหนือจากด้านการอุปโภคบริโภคและด้านการเกษตรโดยมีโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน๒๐๙โครงการ