นร.สาธิต ม.พะเยา หมอกควันหลังค่าพุ่งสูงถึง 474 ไมโครกรัม งดกิจกรรมกลางแจ้ง-เคารพธงชาติ (คลิป)

714

นร.สาธิต ม.พะเยา หมอกควันหลังค่าพุ่งสูงถึง 474 ไมโครกรัม งดกิจกรรมกลางแจ้ง-เคารพธงชาติ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมป้องกันปัญหาหมอกควันอย่างเต็มที่ หลังค่าหมอกควันPM 2.5 ช่วงเช้าที่ผ่านมา ทะลุถึง 474 ไมโครกรัม โดยขณะนี้ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนงดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และงดเข้าแถวเคารพธงชาติไปก่อนในช่วงนี้ ซึ่งให้นักเรียนเน้นการทำกิจกรรมในห้องเรียนที่มีความมิดชิด ในเรื่องของหมอกควันและเตรียมที่จะทำห้องปลอดฝุ่นป้องกันปัญหาหมอกควัน ขณะที่สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ค่า PM 2.5 อยู่ที่ 87 ไมโครกรัม PM 10 อยู่ที่ 105 ไมโครกรัม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

รศ. ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ต้องออกมาแถลงถึงแนวทางป้องกันปัญหาหมอกควันในมหาวิทยาลัยพะเยาและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาหลังสถานการณ์หมอกควันพุ่งสูงขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วย PM 2.5 ทะลุถึง 474 ไมโครกรัมในช่วงเช้า เนื่องจากเป็นผลมาจากปัญหาเรื่องพบจุดเกิดไฟไม่ป่าบริเวณภูเขาโดยรอบของมหาวิทยาลัยในช่วงคืนที่ผ่านมา จนถึงช่วงเช้า ส่งผลให้ค่าหมอกควันสูงเกินมาตรฐานจนทางโรงเรียนต้องประกาศให้นักเรียนได้มีการเตรียมตัวและป้องกันปัญหาหมอกควันดังกล่าว

ซึ่งในช่วงนี้ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนงดกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท รวมถึงการเข้าแถวเคารพธงชาติไปก่อนในช่วงนี้ และให้ทำกิจกรรมในห้องเรียนทั้งเรื่องของ การรับประทานอาหารและกิจกรรมอื่นๆที่เคยทำกันนอกห้องเรียน ให้ดำเนินการทำกิจกรรมในห้องเรียนทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะหมอกควันดังกล่าวที่จะกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนและขณะนี้ได้เตรียมการที่จะดำเนินการสร้างห้องปลอดฝุ่นโดยร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ในการที่จะดำเนินการเพื่อเป็นจุด ให้นักเรียนและบุคลากรได้ใช้ในการที่จะป้องกันปัญหาหมอกควัน

สัมภาษณ์… รองศาสตราจารปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงสามารถพบเห็นได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ จึงส่งผลให้ค่าหมอกควันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยค่า PM 2.5 ของจังหวัดพะเยาอยู่ที่ 87 ไมโครกรัม PM 10 อยู่ที่ 105 ไมโครกรัม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี ภาพ/ข่าว