ขบวนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ฉลองเทศกาลตรุษจีน 

2104

ขบวนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ฉลองเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 28 มกราคม 2563 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมขบวนแห่กลางวัน งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ฉลองตรุษจีนปากน้ำโพ “104 ปี อัตลักษณ์ประเพณี วิถีแห่งศรัทธา” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีแห่งความศรัทธาของเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ  โดยการแห่กลางวันจะเป็นการอัญเชิญเทพเจ้าที่ชาวปากน้ำโพเคารพนับถือมาให้ชาวตลาดปากน้ำโพและนักท่องเที่ยวได้สักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งจะมีการตั้งโต๊ะเครื่องเซ่นไหว้ รับเจ้าที่หน้าร้าน

ขบวนแห่ไปตามถนนสายสำคัญๆของตลาด เช่น ขบวนนางฟ้า ขบวนเด็กรำถ้วย ขบวนสิงโต ขบวนองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม สิ่งที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวรอชม คือขบวนมังกรทอง มีการนำสิงโต มังกร สัตว์ในตำนาน เพราะมีความเชื่อกันว่าหากนำเข้าร้านจะมีความเป็นสิริมงคล ดังนั้นการแห่กลางวันจะถือเป็นการรอรับขบวนสิงโต มังกรทองให้เข้ามาในร้านเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจการค้าอีกด้วย

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ถือเป็นประเพณีประจำปีที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ที่มีความเก่าแก่และสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สืบสานความศรัทธา ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงาม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนในตลาดปากน้ำโพอย่างยิ่งใหญ่ และนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีมรดกวัฒนธรรมอันดีงามสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน นำมาซึ่งความเป็นศิริมงคลแก่ชาวจีนในตลาดปากน้ำโพ

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพหรือ(วันชิวสี่) มีการตั้งโต๊ะรับเจ้า ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ถูกส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น มีการเชิญขบวนแห่มังกรทองให้เข้าตามบ้านเรือนและร้านค้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ อำนาจ ความอุดมสมบูรณ์ และความรุ่งเรือง มีการประกวดโต๊ะรับเจ้า รวมไปถึงขบวนองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม , ขบวนเชิญธงมิตรภาพไทย-จีน , การแสดงคณะมังกรทอง และการแสดงการเชิดสิงโตทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะเสือไหหลำ, คณะสิงโตฮกเกี้ยน, คณะสิงโตปักกิ่ง, คณะสิงโตฮากกา และคณะสิงโตกวางตุ้ง

ขบวนมีความสวยงาม ใหญ่ตระการตา และขบวนการแสดงเอ็งกอ พร้อมการแสดงที่มีความหมายอันเป็นมงคล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ

ขอบคุณภาพ: ปชส.นครสวรรค์