นบพระ-เล่นเพลง” งานกาชาด กำแพงเพชร 7-16 ก.พ.นี้

4928

“นบพระ-เล่นเพลง” งานกาชาด กำแพงเพชร 7-16 ก.พ.นี้


วันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการแถลงข่าวงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2563

สำหรับการจัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม และบริเวณสนามหน้าเมือง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

โดยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.39 น. ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จะมีพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์อันดีงามของบรรพชนสืบไป เวลา 16.00 น. จะเริ่มขบวนแห่นบพระ-เล่นเพลง ไปยังวัดพระบรมธาตุ และเวลา 18.00 น.นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2563

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย ได้แก่ ขบวนแห่นบพระ-เล่นเพลง ที่ตื่นตาตื่นใจ/การรำพุทธบูชา ของชาวจังหวัดกำแพงเพชร การแสดง แสง-สี-เสียง ตำนานงานนบพระ-เล่นเพลง, การแสดงศิลปวัฒนธรรม, การประดับไฟอย่างสวยงาม กว่า 2,500 ดวง ณ บริเวณวัดพระแก้ว วัดพระธาตุอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร การจำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีเมืองกำแพง

การจำหน่ายสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สินค้าราชทัณฑ์ การออกร้านมัจฉากาชาด นิทรรศการอาภรณ์สะท้อนวัฒนธรรมชนเผ่า นิทรรศการเคลื่อนที่ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ตลาดย้อนยุคนครชุม ตลาดย้อยรอยชากังราว การแสดงบนเวทีกลาง ชมมหรสพ และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชื่อดังทุกคืน นอกจากนี้ร่วมทำบุญกับกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ตักไข่มัจฉาลุ้นรางวัลใหญ่ และสลากกาชาดลุ้นรถยนต์ปิคอัพ และรถเก๋ง

สำหรับความเป็นมาของงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ในสมัยแผ่นดินพระเจ้าลิไท หรือพระเจ้าทรงธรรม แห่งกรุงสุโขทัย เป็นสมัยที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมาก มีการประกาศเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วทุกแห่ง จากศิลาจารึกนครชุมที่พบในจังหวัดกำแพงเพชร ทำให้ทราบว่าได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา มาบรรจุไว้ในองค์เจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุเจดีย์ยาราม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร

พร้อมทั้งได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกไว้ที่ด้านหลังองค์เจดีย์ด้วย ซึ่งยังคงปรากฏให้เห็นตราบเท่าทุกวันนี้ และเป็นประเพณีของชาวไทยในสมัยโบราณ เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสาม หรือวันมาฆบูชา เจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน ก็จะนำผู้ครองนครเจ้าเมืองน้อยใหญ่ พร้อมทั้งเหล่าไพร่ฟ้าข้าราชบริพารและประชาชน จัดตกแต่งเป็นขบวนพยุหยาตราพากันไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม เป็นประจำเรียกสั้น ๆ ว่า พากันไป “นบพระ”

เนื่องจากการเดินทางในสมัยก่อนเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องเดินทางด้วยเท้า พาหนะก็มีแต่ช้าง ม้า วัว ควาย และเกวียนเท่านั้น กว่าจะเดินทางไปถึง และนมัสการพระบรมธาตุเสร็จเรียบร้อยก็มืดค่ำ จึงจำเป็นต้องนอนค้างพักแรมกันในบริเวณวัด ต่อจากนั้นรุ่งเช้าของอีกวันจึงจะกลับ และก็เป็นธรรมดาของชาวไทยทั่วไป ซึ่งมีอารมณ์ศิลปินประจำใจเมื่อมาอยู่ร่วมกันจำนวนมาก ๆ จึงจัดให้มีการแสดงละเล่นต่าง ๆ ประกวดประชันแข่งขันกันตามขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละหมู่บ้านเรียกกันว่า “เล่นเพลง”

ต่อมาวิวัฒนาการต่าง ๆ ทางด้านการปกครองและความเจริญเติบโตของบ้านเมือง ทำให้ประเพณีดังกล่าวของชาวกำแพงเพชรถูกละเลย และลืมเลือนไปในที่สุด จนถึงปี พ.ศ.๒๕๒๖ จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้รื้อฟื้นให้มีการจัดงานประเพณีขึ้นมาใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง และถือเป็นแบบอย่างและปฏิบัติสืบต่อกันไปตราบนานเท่านาน