พะเยา หมอกควันทะลุ 104 ไมโครกรัม พบผู้ป่วยทางเดินหายใจเพิ่ม

511

พะเยา หมอกควันทะลุ 104 ไมโครกรัม พบผู้ป่วยทางเดินหายใจเพิ่ม

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีปริมาณหมอกควันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุด สามารถวัดได้ PM 2.5 อยู่ที่ 104 ไมโครกรัม PM 10 เท่ากับ 124 ไมโครกรัม ขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา แนะนำผู้ป่วยที่เดินทางมาเข้ารับการรักษา ระบบทางเดินหายใจสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี และพบว่ามีผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและมีหมอกควันปกคลุมเป็นจำนวนมาก

แพทย์หญิงจิราพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ต้องเข้าทำความเข้าใจและชี้แจงกับผู้ป่วยที่เดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลพะเยา ในการ ใช้หน้ากากอนามัยในการป้องกันฝุ่นควันในช่วงนี้ หลังสภาวะหมอกควันในพื้นที่มีค่ามาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดค่าหมอกควัน PM 2.5 อยู่ที่ 104 ไมโครกรัม และค่า PM 10 อยู่ที่ 124 ไมโครกรัม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้พบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาวะอากาศ

ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าและการเผาเศษวัชพืชในพื้นที่การเกษตร ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังไม่ได้มีประกาศในการงดเผาอย่างเด็ดขาด มีเพียงแต่การขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนเกษตรกรในการลดการเผา เนื่องจากสภาพอากาศในขณะนี้มีหมอกควันปกคลุมเป็นจำนวนมาก และสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลา

977D0925-BA58-4336-9F1B-FA4455265880

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี ภาพ/ข่าว