ตรุษจีนชายแดนจังหวัดตากคึกคัก โรงเรียนไทยเชื้อสายจีน จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ไทยจีน

บรรยากาศช่วงเทศกาลตรุษจีน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่โรงเรียนราษฏร์วิทยา (ตี่มิ้ง) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โรงเรียนวันที่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน อายุเก่าแก่นับ 72 ปี ได้มีการจัดงานกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ในปีหมูทอง  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันเก่าแก่  โดยมี ดร.ปณิธิ ตั้งผาติ นายกสภาบริหารการศึกษา ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ผู้จัดการโรงเรียนราษฏร์วิทยา ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนต่างร่วมแต่งกายชุดตรุษจีนหลากหลายลวดลาย อย่างสวยงาม 

ภายในงานมีการเชิดสิงโต เพื่อความเป็นสิริมงคล  การเปิดงานกิจกรรมสนุกสนาน พร้อมการแสดงศิลปะไทยจีน การแสดงตีกลองโบราณ และการรำมวยจีน  และการแสดงนิทรรศ ศิลปวัฒนธรรมจีน ทั้งการชงชาจีน  และวัฒนธรรมด้านอาหาร

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับครู ที่ร่วมมีการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของโรงเรียน  และที่สำคัญ คือการมอบรางวัลแก่คณะครูและนักเรียน ที่มีการใช้ภาษาจีนดีเยี่ยม   โดยเป็นลักษณะให้นักเรียนในระดับมัธยม  สอนภาษาจีนแก่ครูแผนกภาษาไทย  โดยมีการประเมินผลการพูดสื่อสารภาษาจีน  ที่ได้รับการถ่ายทอดจากนักเรียน  ซึ่งคณะ คณะครูแผนกภาษาจีน ซึ่งบางส่วนเป็นครูจีนเจ้าของภาษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินให้คะแนน แก่คณะครูที่ผ่านการประเมิน  เพื่อรับรางวัล พร้อมกับนักเรียนที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้อีกด้วย

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการสานความสัมพันธ์ ไทย-จีน ที่มีมาแต่ช้านาน ให้เกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ตลอดเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีจากบรรพบุรุษ ไม่ให้เลือนหายไป

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น