d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

แม่สอด ชายแดนไทย-เมียนมา คัดกรองท่าเรือเข้ม”โคโรน่า” เน้นชาวจีน(คลิป)

460

แม่สอด ชายแดนไทยเมียนมา คัดกรองท่าเรือเข้มโคโรน่าเน้นชาวจีน

เข้มชายแดนจังหวัดตากประสานประเทศเพื่อนบ้านคุมเข้มการเข้าออกบริเวณท่าเรือคัดกรองป้องกันไวรัสโคโรน่า 

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

           

วันที่27 มกราคม2563  นายชัยพฤกติ์  เชียรธานรักษ์  นายอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพร้อมด้วยพันเอกกฤษณ์กิตยาธิวัฒน์รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4 นายแพทย์ธวัชชัย  เศรษฐศุภพนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด  ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ  โรงพยาบาลแม่สอดอำเภอแม่สอดด่านศุลกากรแม่สอดและตำรวจตรวคนเข้าเมืองจังหวัดตากได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามแผนการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า

โดยมีการลงพื้นที่บริเวณท่าเรือต่างๆในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากโดยเฉพาะท่าเรือในพื้นที่ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอด  ที่อยู่ตรงข้ามกับเมืองชุ่ยโก๊กโก่จังหวัดเมียวดี  ซึ่งเป็นเมืองจีนที่มีการสร้างเมืองขนาดใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเมียวดี  ประเทศสหภาพเมียนมา  มีชาวจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

โดยจากการตรวจสอบพบว่าบริเวณท่าเรือดังกล่าวในฝั่งตรงข้ามมีเจ้าหน้าที่ชาวเมียนมาให้ความร่วมเป็นอย่างดีในการตั้งจุดคัดกรองโดยพยายามแนะนำให้ชาวจีนเดินทางข้ามแดนผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1 บริเวณตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดแทนการข้ามแดนผ่านทางเรือเพื่อให้ได้รับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสโคโรน่าอย่างทั่วถึง  หลังจากที่ฝ่ายไทยได้มีการประสานความร่วมมือกับเมียนมาผ่านช่องทางคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นทีบีซีไทยเมียนมาซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการระบาดของโรค

     

ในขณะเดียวกันคณะได้มีการตรวจเยี่ยมดูมาตรการการคัดกรองโรคไวรัสโคโรน่าทั้งที่บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติอำเภอแม่สอดและบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1 ตำบลท่าสายลวดซึ่งถือว่าเป็นจุดคัดกรองโรคเนื่องจากมีการเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมาก  ทั้งการเดินทางทางอากาศยานและผ่านแดนทางพื้นดิน  โดยเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มีการตั้งเครื่องตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย  ซักถามประวัติการเดินทางเน้นหนักในกลุ่มชาวจีน

สำหรับมาตรการการคัดกรองโรคไวรัสโคโลน่าในพื้นที่ชายแดนจะมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้เข้าข่ายต้องสงสัยของโรคไวรัสโคโลน่าแต่อย่างใด

  ภาพข่าว/ไพฑูรย์  สุขแว่น