พะเยา ไม่พบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า” ออกมาตรการเข้มนักท่องเที่ยว- กลุ่มเสี่ยง แนะสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย(คลิป)

810

พะเยา ไม่พบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าออกมาตรการเข้มนักท่องเที่ยวกลุ่มเสี่ยง แนะสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย   

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  เปิดเผยถึงกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาที่ประเทศจีน  ปัจจุบันก็มีการแพร่ระบาดและมีผู้เสียชีวิตประจำวันมาก  ซึ่งปัจจุบันคนจีนมีการไปท่องเที่ยวทั่วโลก  ในประเทศมีมาตรการในการเฝ้าระวังมีระบบการเฝ้าระวัง  ตั้งแต่การเดินทางเข้าประเทศไม่ว่าจะเป็นที่สนามบิน หรืออาคารต่างๆที่ผู้ป่วยหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามา มีมาตรการที่เข้มงวดและในส่วนของจังหวัดพะเยาเองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมีมาตรการรองรับในเรื่องดังกล่าวด้วย

แม้ว่าจังหวัดพะเยาจะไม่มีสนามบิน  แต่เรามีจังหวัดรอบข้างที่มีสนามบินไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่  เชียงรายดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการการให้ความรู้  การเฝ้าระวัง  กรณีมีผู้ป่วยหรือนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีนหรือมาจากเมืองที่เป็นต้นตอการแพร่ระบาด  จะมีการรายงานการติดตามควบคุมการพิสูจน์กลุ่มเสี่ยงมีมาตรการขั้นตอนต่างๆส่วนในเรื่องของการให้ความรู้พี่น้องประชาชน  มีการทำหนังสือแจ้งการเฝ้าระวังไปหน่วยงานทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชนโรงพยาบาลคลินิก ซึ่งในจังหวัดพะเยายังไม่มีการพบโรคนี้แต่อย่างใด  และขอฝากถึงพี่น้องประชาชนถึงเรื่องของระบบการเฝ้าระวังหรือการป้องกันโรคซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยถือว่ามีความมีมาตรฐาน  และติดอันดับต้นๆของโลก  ซึ่งหลายหลายเหตุการณ์น่าจะเป็นอันดับหนึ่งในการป้องกัน  ซึ่งประเทศไทยสามารถที่จะควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังได้ดีนายแพทย์ไกรสุขกล่าว

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  กล่าวอีกว่าไข้หวัดใหญ่หรือเรียกว่าโรคตามฤดูกาล  เกิดจากปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาด  ในเรื่องของฤดูหนาวฤดูฝนที่มีความชื้น  ไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นก็ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นจังหวัดที่อัตราของการป่วยในอันดับต้นๆของประเทศ    ประชาชนต้องมีการป้องกันดูแลสุขภาพของตนเอง  ซึ่งโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส  เพราะฉะนั้นเรื่องของการป้องกันจะเป็นสิ่งที่สำคัญ  โดยการออกกำลังการดื่มน้ำเยอะๆจะทำให้ร่างกายภูมิต้านทานโรค

ปัณณวิชญ์  อยู่ดี ภาพ/ข่าว