ม.นเรศวร เปิดศูนย์ Health Club “ธาราบำบัด”แห่งแรกภาคเหนือตอนล่าง(คลิป)

1389
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

 

ม.นเรศวร เปิดศูนย์ Health Club “ธาราบำบัด”แห่งแรกภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 24 มกราคม 2563 ที่อาคารธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผศ.ดร.พีรธร บุญยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันแถลงข่าวการใช้บริการอาคารธาราบำบัด

ทั้งนี้ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเนศวร เปิดสถานบริการสุขภาพด้านสหเวชศาสตร์ ให้บริการในรูปแบบต่างๆ ของ Health Club มีสระธาราบำบัดแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ห้องออกกำลังกาย ห้องซาวน่า สตรีม คลินิกภายบำบัด อีกทั้งเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า สถานที่ตั้งของโครงการตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถมาใช้บริการของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน เพราะฉะนั้นประชาชนไม่ว่าจะเป็นใครสามารถมาใช้บริการได้ โครงการนี้ให้บริการทางวิชาการการดูแลป้องกันเสริมสร้างสุขภาพประชาชน

ด้าน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน สิ่งที่ต้องเผชิญ คือ ความเจ็บป่วยและความบกพร่องในการทำงานของร่างกายในทุกๆ ด้าน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ ก่อให้เกิดรายจ่ายมหาศาลของประเทศ คณะสหเวชศาสตร์ ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงเสนอ “โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนล่าง” เพื่อป้องกันและเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

“จึงต้องมีการวางแผนในการป้องกันการเจ็บป่วย การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและมีสุขภาวะที่ดี ก่อนได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 จึงสร้างอาคารศูนย์บริการทางด้านสุขภาพ “อาคารธาราบำบัด” ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ เพื่อดูแลรักษาประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ”ผศ.ดร.นันทวัฒน์ กล่าว

สระธาราบำบัด สระในร่ม ประกอบด้วย 2 ส่วน เป็นพื้นสระสามารถปรับตื้นลึกตามความต้องการด้วยระบบไฮดรอลิค โดยปรับให้ลึกถึงตามความสูงของผู้ใช้ ลึกที่สุดเท่ากับ 1.5 เมตร รวมพื้นที่สระกว่า 70 ตร.ม. สระธาราบำบัด จึงสามารถใช้ในการออกกำลังกายแบบกลุ่มเช่นเต้นแอโรบิคในน้ำ โดยจุคนได้กว่า 20 คน หรือการออกกำลังกายแบบกลุ่มอื่นๆ เช่น Sup yoga การปั่นจักรยานในน้ำ ลู่วิ่งในน้ำ ใช้ออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญแคลอรี่ได้มากกว่าออกกำลังกายด้วยลู่วิ่งบนบกได้ถึง 4 เท่า สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำภายในสระเพื่อการรักษา มีระบบทำความสะอาดหมุนเวียนน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูง มีระบบกระแสน้ำ (Jet Stream) เพื่อช่วยในการออกกำลังกายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ มีอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ เช่น จักรยาน ดัมเบลบริหารในน้ำ เป็นต้น โดยมีนักกายภาพบำบัดควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ที่อาคารธาราบำบัดยังมีบริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง คลินิกกายภาพบำบัด ห้องออกกำลังกาย ห้องอบซาวน่า อบไอน้ำ ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้บริการในส่วนของห้องฟิตเนสและห้องอบซาวน่า อบไอน้ำ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. – 20.30 น. เป็นประจำทุกวัน ส่วนสระธาราบำบัดและส่วนอื่นๆ จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงเดือน มี.ค.นี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 055-966226