แม่ฮ่องสอน จู่โจมตรวจค้น เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเรือนจำเขต 5 และเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง  จู่โจมตรวจค้นภายใน เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเข้าตรวจค้นจุดต่าง ๆ สุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง จากการตรวจค้น ไม่พบยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ สิ่งของต้องห้ามอื่นๆ และไม่พบสารเสพติดจากปัสสาวะผู้ต้องขัง

    

ผู้บัญชาการเรือนจำแม่สะเรียง กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์กำหนดให้เรือนจำ จัดชุดเฉพาะกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่เรือนจำทุกแห่ง ดำเนินการจู่โจมตรวจค้นโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กลุ่มเป้าหมายเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานที่กักขัง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่ง เป็นกรณีพิเศษ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจหา และป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และสิ่งต้องห้ามต่าง ๆ อีกทั้งสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง 

สำหรับเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง รองรับนักโทษไม่เกิน 10 ปี และถ่ายโอนมาจากเรือนจำในจังหวัดใกล้เคียง ส่วนใหญ่เป็นนักโทษคดียาเสพติด ปัจจุบันมีผู้ต้องขัง 503 คน เป็นชาย 450 คน และหญิง 52 คน