เชียงราย บวงสรวงจัดงาน “พ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด

1292

เชียงราย บวงสรวงจัดงาน “พ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด

วันมี่ 23 มกราคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปลัดจังหวัดเชียงราย และข้าราชการเจ้าหน้าที่ของที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ร่วมถวายสักการะดวงพระวิญญาณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ห้าแยกพ่อขุน ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

เพื่อขอพรบารมีแห่งพ่อขุนเม็งรายมหาราช ดลบันดาลให้การจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2563 ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย บรรลุเป้าหมายและสำเร็จลุล่วงตามความมุ่งหมายไปได้ด้วยดี

จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามบินฝูงบิน 416 จังหวัดเชียงราย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่ทรงสร้างเมืองเชียงรายให้มีความเจริญรุ่งเรืองแผ่ไพศาลตราบถึงปัจจุบันมาเป็นเวลา 758 ปี

สำหรับงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2563 จะมีพิธีเปิดซึ่งตรงกับวันสถาปนาเมืองเชียงราย หรือเมื่อวันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.1805 โดยจะเริ่มประกอบตั้งแต่ช่วงเช้า ประกอบด้วย พิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ วัดดอยงำเมือง จากนั้น จะเป็นพิธีบวงสรวง สืบชะตา ทำบุญเมืองเชียงราย และถวายเครื่องราชสักการะ ณ บรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช และพิธีบวงสรวง “สร้างบ้านแป๋งเวียง พญามังรายหลวง” ที่ข่วงพญามังราย วัดฝั่งหมิ่น เพื่อเชิดชูบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า และเหล่าบรรพชนผู้รวบรวมล้านนาให้เป็นปึกแผ่น อันเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งมหาราชที่ทรงสถาปนาเมืองเชียงราย จากนั้น ในช่วงบ่าย เริ่มตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป

นอกนากนั้น มีการจัดขบวนแห่มวลชนในรูปแบบส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และการกีฬา อย่างยิ่งใหญ่ จาก 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย โดยเริ่มเคลื่อนขบวนจากสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ ไปยังสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน และเริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ เวทีกลาง สนามบิน ฝูงบิน 416 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ต่อไป

โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าและการออกร้านนิทรรศการทั้งของกระทรวงและอำเภอ พร้อมด้วยกิจกรรมการประกวดและการแสดงเวทีกลาง และการออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายในร้านกาชาดไชโย ที่จะมาเพิ่มเติมสีสันแห่งความสนุกในฤดูหนาว เหมันต์หรรษาในทุกค่ำคืน

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน