qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

ไทย-ลาว ประชุมร่วมหารือแก้ปัญหายาเสพติด

459
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ไทย – สปป.ลาว ประชุมหารือแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่เฉพาะ/พื้นที่พิเศษ (BLO) ตามเขตชายแดนลำน้ำโขง

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประสานความร่วมมือกับนายไชยสะเถียน เรียนสัก รองเจ้าเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เพื่อประชุมหารือกันในโครงการบูรณาร่วกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่เฉพาะ/พื้นที่พิเศษ (BLO) ตามเขตชายแดนลำน้ำโขง กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข่องในพื้นที่ ไทย – สปป.ลาว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน