ไทย – สปป.ลาว ประชุมหารือแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่เฉพาะ/พื้นที่พิเศษ (BLO) ตามเขตชายแดนลำน้ำโขง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประสานความร่วมมือกับนายไชยสะเถียน เรียนสัก รองเจ้าเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เพื่อประชุมหารือกันในโครงการบูรณาร่วกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่เฉพาะ/พื้นที่พิเศษ (BLO) ตามเขตชายแดนลำน้ำโขง กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข่องในพื้นที่ ไทย – สปป.ลาว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน