d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

กำแพงเพชร”แดงเดือด” ค่า PM 2.5 กระทบพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย นครสวรรค์ มีผลต่อสุขภาพแล้ว

653

กำแพงเพชร”แดงเดือด” ค่า PM 2.5 กระทบพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย นครสวรรค์ มีผลต่อสุขภาพแล้ว

ผู้ว่าฯ กำแพงเพชร มาตรการเข้ม สั่ง สสจ.เฝ้าระวังทุกพื้นที่ ด้าน สสจ. พิษณุโลก สั่งทุก รพ.เตรียมรับมือ แจกแมสหลายพื้นที่ หวั่นส่งผลต่อโรคระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และหลอดเลือด

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ข่าวรายงานว่า ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectrorsdiomiter) พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) หนาแน่นอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร และพบประปรายในพื้นที่บางส่วนนครสวรรค์ แพร่ ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม อุทัยธานี และสมุทรปราการ ซึ่งค่าคุณภาพอากาศดังกล่าว มีผลต่อสุขภาพของประชาชนแล้ว

นอกจากนี้ยังพบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)​ ในบริเวณพื้นที่ต่างๆหลายจังหวัดในภาคเหนือ และภาคกลาง สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง)​เป็นส่วนใหญ่ บริเวณภาคใต้ค่อนข้างมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่สามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้า (gistda) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/main/th

นาย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 มอบหมายทุกอำเภอตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้กำหนดมาตรการให้ชัดเจนในการทำงาน เหตุที่แยกเป็นรายอำเภอ เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมือนกัน และให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงการเผาทุกชนิด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวอีกว่า ถ้าดูจากสภาวะทางอากาศ (AIRPOLUTION) พื้นที่ที่เป็นสีขึ้นมาจะมีความเสี่ยงจะขึ้นชื่อมาเป็นเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร การดำเนินการมีชุดลาดตระเวน 2 ชุด ทุกวันในตอนเย็นถึงค่ำ คอยสังเกตว่ามีใครดำเนินการเผาอ้อยและวัชพืชไหมจะมีการแจ้งความดำเนินคดีและจับ ปรับตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ปัจจุบันดำเนินคดีไปแล้ว 3 ราย และทุกอำเภอรายงานสถานการณ์ทุกวัน

“มีการเฝ้าระวังติดตามจากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังเป็นพื้นที่สีเหลือง และยังไม่ติดใน 5 อันดับของประเทศ ที่มีสภาพอากาศค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน และในช่วงบ่ายวันนี้อากาศค่อนข้างโปร่งใส ส่วนด้านสุขภาพมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยมอบหมาย สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เตรียมความพร้อม แจ้งเตือนประชาชน และแจกแมสหน้ากากอนามัย ในบางพื้นที่อีกด้วย” นายเชาวลิตร กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้สภาพอากาศ ค่า pm 2.5 เกินมาตรฐานของจังหวัดกำแพงเพชร มีผลต่อสุขภาพประชาชนแล้ว ซึ่งเริ่มมีอาการเจ็บคอ แสบตา ไม่สบาย อึดอัด อีกทั้งค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ยังได้ฟุ้งกระจายเป็นสีแดงไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง อาทิ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่ อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์ สภาพอากาศมีผลต่อสุขถาพประชาชน

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าปัญหาละอองฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายอย่าง โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัว เช่นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และหลอดเลือด เนื่องจากในช่วงระยะเวลานี้ มีความเสี่ยงเป็นอย่างมากที่จะมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน และอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จึงให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง รวมทั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(รพ.สต.) เฝ้าระวังดูผู้ป่วยที่มาใช้บริการว่าจำนวนผู้ป่วยที่อาจจะมีสาเหตุการป่วยจากฝุ่นละอองมีเพิ่มขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะสถานบริการสาธารณสุขที่มีพื้นที่บริการในเขตเมืองและชานเมือง อาจมีฝุ่นละอองสูงจากปัจจัยทั้งการจราจรและการเผาขยะ หรือเผา เพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร จึงให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ออกให้การแนะนำ ข้อพึงปฏิบัติกับประชาชนทุกคนเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากฝุ่น PM 2.5นพ.ปิยะ กล่าวอีกว่า พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอันตราย หากได้รับฝุ่นขนาดเล็กคือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง โดยการเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้ถี่ขึ้นเพื่อตรวจดูอาการที่อาจจะเกิดจากภาวะฝุ่นละอองสูง พร้อมกับนำเวชภัณฑ์ให้การช่วยเหลือ และแมส คือ หน้ากากอนามัย แจกจ่ายเพื่อป้องกัน พร้อมกันนี้ยังขอให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุข และอสม. ร่วมมือ สนับสนุนการรณรงค์ลดปัญหาฝุ่นและมลพิษ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการควบคุมมลพิษอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งจะมีความพร้อมเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพจากฝุ่น แต่ที่สำคัญคือต้นเหตุของการเกิดฝุ่น

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวด้วยว่า ขอให้ประชาชนทุกคน ลด หรืองดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นควัน ลดการเผา ขยะ เศษวัสดุ หรือ เผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบทบาทในการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยตรง เพื่อลดมลพิษในพื้นที่อย่างมีประสิทธิผล