d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พะเยา “วันยุทธหัตถี”รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

149

พะเยา “วันยุทธหัตถี”รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2563 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรเอกชน และประชาชนชาวพะเยา ประกอบพิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้สด สักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงแก่ประเทศไทยมาในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสงบสุขและเกียรติภูมิของราชอาณาจักรมาจนถึงปัจจุบัน