d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

134

พิษณุโลก จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

วันที่ 18 ม.ค. 63 ที่ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและวันยุทธหัตถี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ นิสิต นักศึกษา และประชาชน วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ด้วยความจงรักภักดี และเชิดชูเกียรติวีรกรรมอันกล้าหาญของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย


ถึงแม้พระองค์จะได้เสด็จสวรรคตมานานกว่า 400 ปีแล้ว พสกนิกรชาวไทยทั้งมวลต่างยังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระปรีชาสามารถกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่ข้าศึกศัตรูที่รุกรานประเทศไทยตลอดพระชนม์ชีพ จนสร้างความเป็นเอกราชให้ชาติไทย