ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการสร้างความร่วมมือจากประชาชน เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า


นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่าสำหรับปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผา เศษวัสดุ ในปีนี้เรามีการประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำการชี้แจง สร้างการรับรู้ ขอความร่วมมือจากพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ ประชาชนบางส่วนที่ได้รับการผ่อนผัน ให้ทำกินในพื้นที่ป่าสงวน หรือป่าอนุรักษ์ รวมทั้งพื้นที่การเกษตรทั่วไป หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ก็จะเข้าไปสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการระมัดระวังป้องกันการทำให้เกิดหมอกควันและไฟป่า

เนื่องจากหมอกควันเหล่านี้เป็นอันตรายบั่นทอนต่อสุขภาพ ทำให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้จากการดำเนินการได้รับการตอบรับที่ดี เชื่อว่าปีนี้จะได้รับความร่วมมือมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายก็เช่นกัน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมไฟป่าและหมอกควันต่อไป


ขณะที่สถานการณ์ปัญหาหมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่ ชายแดน จังหวัดตาก วันนี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ยังคง เกินค่ามาตรฐาน วัดได้ที่ 73 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนค่า PM 10 วัดได้ที่ 110 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และใกล้เกินค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น