รมว.พม.เปิดคาเฟ่อเมซอน”สร้างโอกาสมุ่งพัฒนาอาชีพและรายได้ผู้สูงวัย

วันที่(15 .. 63) เวลา13.00 . นายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส(Café Amazon for Chance)  โดยมีนายสุทธิจันทรวงษ์อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพร้อมด้วยนายสุชาติระมาศรองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีกบริษัทปตท. น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด(มหาชน) ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส(Café Amazon for Chance) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายจุติกล่าวว่าขอขอบคุณบริษัทปตท. และผู้บริหารทุกท่านที่ได้ให้โอกาสกับผู้สูงวัยให้สามารถมีชีวิตอย่างมีความสุขมีคุณค่าสร้างทักษะให้พวกเขามีอาชีพและรายได้สิ่งสำคัญสุดคือให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตคาเฟ่อเมซอนฟอร์แช้นส์สาขากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นสาขาแรกที่ขยายโอกาสไปยังกลุ่มผู้สูงวัยตนได้สอบถามผู้ที่มาปฏิบัติงานว่ามีความรู้สึกอย่างไรเขาบอกว่ามีความสุขมากแค่คำพูดแค่นี้ก็รู้สึกว่าคุ้มค่าแล้ว

นายจุติกล่าวอีกว่าโครงการดังกล่าวนับเป็นต้นแบบความร่วมมือและผลักดันการมีส่วนร่วมให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมร่วมกันเพื่อยกระดับการพัฒนาสังคมของประเทศไทยให้มีคุณภาพสามารถนำพากลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพม. ไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Cr:naewna online