ออมสินร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เสาหลักชัย (หลักเมือง) และ กิจกรรม CSR ณ วัดพิพัฒน์มงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์วิหารเสาหลักชัย พร้อมจัดกิจกรรม CSR ตามแนวทาง “บวร” ณ วัดพิพัฒน์มงคล ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

โดยมี นางอนงค์ วรินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการภาค 7 พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรม จากนั้นได้ร่วมกันปลูกป่าที่สวนปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับแผ่นดิน และจัดกิจกรรม CSR “ออมสิน ปันน้ำใจ เพื่อสังคม” ตามแนวทาง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ด้วยการถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างเสาหลักชัย (หลักเมือง) 1,000,000.- บาท สนับสนุนชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา เป็นเงิน 45,000.- บาท สนับสนุนรถวีลแชร์สำหรับคนพิการ จำนวน 10 คัน เป็นเงิน 30,000.- บาท เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด และแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 100 ชุด เป็นเงิน 23,500.- บาท

ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ได้ทำหน้าที่เป็นธนาคารเพื่อสังคม ที่มีบทบาทในการส่งเสริมการออมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดำเนินงานภายใต้ธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลที่ดี รวมไปถึงทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานของปรัชญา กรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคาร และมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันทางการเงินที่เชื่อมโยงสังคมไทยให้มีความมั่นคง ภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อความเติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคมไทยต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน