พ่อเมืองกำแพงเพชร งัดกลยุทธ์คุมเข้ม  สกัดพื้นที่เผาอ้อยทุกอำเภอ จับปรับแล้ว 3 ราย(คลิป)

1635

พ่อเมืองกำแพงเพชร งัดกลยุทธ์คุมเข้ม  สกัดพื้นที่เผาอ้อยทุกอำเภอ จับปรับแล้ว 3 ราย(คลิป)

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า มาตรการต่างๆลดฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งในภาคเหนือทั้งหมดจะได้รับผลกระทบ ในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่เกษตรปลูกพืชไร่อ้อย ประมาณ 800,000 ไร่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม จะเป็นฤดูเปิดหีบอ้อย ไปจนถึงเดือนมีนาคม อาจจะมีผลกระทบวิถีชีวิตดั้งเดิมยังนิยมเผาอ้อย และวัชพืชอื่นๆ และยังมีพื้นที่อุทยานแห่งชาติอีกจำนวนมาก จะมีเรื่องของไฟป่า ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชร มีการกำหนดลดค่าฝุ่นละอองที่มีอัตราเสี่ยงกับสุขภาพอนามัย จึงได้มีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มีการบูรณาการกันทุกกน่วยงาน หลังการประชุมมีข้อสั่งการเป็นมาตรการดำเนินการ

1.ทุกอำเภอตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้กำหนดมาตรการให้ชัดเจนในการทำงาน เหตุที่แยกเป็นรายอำเภอ เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมือนกัน ต้องให้นายอำเภอเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ถ้าดูจากสภาวะทางอากาศ((AIRPOLUTION) พื้นที่ที่เป็นสีขึ้นมาจะมีความเสี่ยงจะขึ้นชื่อมาเป็นเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นกำแพงเพชร คนอาจจะเข้าใจว่าเป็นทั้งจังหวัดกำแพงเพชร มีปัญหาค่อนข้างจะเสี่ยงในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็ก อากาศยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี หรือ ปานกลาง จึงแยกประเภทแต่ละพื้นที่ให้ควบคุมดูแลกัน

2.ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงการเผาทุกชนิด

3.พื้นที่อำเภอเมือง เขตชุมชนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากฤดูหีบอ้อยมากที่สุด ให้ประกาศเป็นพื้นที่สีแดงห้ามเผาเด็ดขาดรัศมี 5 กิโลเมตร การดำเนินการมีชุดลาดตระเวน 2 ชุด ทุกวันในตอนเย็นถึงค่ำ คอยสังเกตว่ามีใครดำเนินการเผาอ้อยและวัชพืชไหมจะมีการแจ้งความดำเนินคดีและจับ ปรับตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ปัจจุบันดำเนินคดีไปแล้ว 3 ราย

4.ในเขตอำเภอเมือง ประกาศเป็นพื้นที่สีเหลือง ใช้วิธีการเผาที่ไหน จะดับทันทีรัศมี 5-10 กิโลเมตร จะเป็นการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน เกษตรกรชาวไร่อ้อย เผาไม่ได้ ห้ามจุดไฟ จะมีการตักเตือน โดยชุดลาดตระเวนไปดำเนินการ ที่ผ่านมามีการเข้าเตือนและดับทุกวัน วันละ 2-3 ราย มั่นใจเกษตรกรชาวไร่อ้อย ทราบมาตรการจังหวัดสั่งการ ทำให้การเผาที่เคยชินมาลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด หิมะดำเบาบางลง ช่วงประมาณ 10 วันที่ผ่านมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวอีกว่า หากมีการพบเห็นให้ทำการดับทันที จะใช้รถน้ำรถดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสั่งเตรียมบุคลากร รถน้ำรถดับเพลิงพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับการร้องขอ ถ้าเป็นอำเภออื่น เป็นหน้าที่ของนายอำเภอ ตามมาตรการที่จังหวัดกำหนดไว้ คือ ให้ดับทันที และให้นายอำเภอสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกประชาสัมพันธ์ เมื่อพบการเผาให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ รถดับเพลิง รถน้ำเข้าดำเนินการทันที

“อีกส่วนหนึ่งขอความร่วมมืออุตสาหกรรมจังหวัด ประสานโรงงานทั้ง 3 แห่ง ให้มีการปรับแผนการตัดอ้อย มีรถบรรทุกอ้อย 320 คัน และจะเพิ่มอีก 50 คัน มีรถตัดอ้อยมากทีสุดในเขตภาคเหนือ แต่ยังไม่เพียงพอ ปรับแผนให้ตัดอ้อยในรัศมี 5 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม นี้ ต่อไปในรัศมี 5-10 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการเผาในเขตชุมชนที่มีปัญหาหนัก ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด ให้ไปหาวิธีแปรสภาพใบอ้อยตกค้าง ทำปุ๋ย ไถกลบอย่างไร เพื่อป้องกันการเผาใบอ้อย และมอบศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและจังหวัด รับเรื่องราวร้องทุกข์ หากพบเห็นการเผาอ้อยที่ไหนให้แจ้งมา และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติในเรื่องของโทษ ตราใช้ พ.ร.บ. สาธารณสุข มาเป็นข้อกฎหมายดำเนินงานจะมีโทษปรับ” นายเชาวลิตร กล่าว