พะเยา พบต้นยวนผึ้งอายุมากกว่า 100 ปี มีผึ้งมาอาศัยกว่า 100 รัง

พบต้นยวนผึ้ง ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ที่มีขนาดกว่า 10 คนโอบ สูงกว่า 40 เมตร และในทุกปีช่วงเดือนธันวาคม มกราคม จะมีฝูงผึ้งป่าเข้ามาอาศัยมากกว่า70-80 รัง ทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว และถือเป็นต้นไม้ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง

นายณรงค์ศักดิ์ ปั๋นเกี๋ยง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง นำผู้สื่อข่าวเข้าดูต้นยวนผึ้ง ซึ่งถือเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง ที่ตั้งตระหง่านบริเวณริมน้ำตกอุ่นภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และมีฝูงผึ้งมากกว่า 70-80 รัง อาศัยอยู่เป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ซึ่งสร้างความสนใจให้กับผู้พบเห็นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้นยวนผึ้งดังกล่าวถือว่าเป็นต้นไม้เก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ซึ่งมีความสูงกว่า 40 เมตร และมีขนาดเส้นรอบวงมากกว่า 10 คนโอบ และถือเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามสูงตระหง่านควบคู่กับน้ำตกภูซาง

โดยนายณรงค์ศักดิ์ ปั๋นเกี๋ยง ระบุว่า ต้นยวนผึ้งดังกล่าวถือว่า เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมมากกว่า 100 ปี ควบคู่กับน้ำตกภูซาง และในทุกปีจะมีฝูงผึ้งมาอาศัยมากกว่า 70-80 รัง ซึ่งสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยมีความใหญ่มากกว่า 10 คนโอบ และมีความสูงกว่า 40เมตร ซึ้งทุกปีจะมีฝูงผึ้งมาอาศัยเป็นจำนวนมาก และจะไม่มีผู้ไดสามารถมาเก็บรังผึ้งดังกล่าวได้ เนื่องจากมีความสูง จึงถือเป็นต้นยวนผึ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซางแห่งนี้ และถือเป็นสัญลักษณ์ควบคู่ความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว