ผบช.ภ. 6 ประธานพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน ครั้งที่ 6 คืนความสุขให้ประชาชน

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. พลตำรวจโทสุธีร์ เนรกัณฐี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 6 ตามนโยบายของรัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และถือเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีบัญชาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเร่งรัดปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมให้ประชาชนกู้ยืมเงินโดยผิดกฎหมายโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดและมีลักษณะเป็นการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรม มีการเอารัดเอาเปรียบ ตลอดจนมีพฤติการณ์ฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน โดยให้มีการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทหาร ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนนโยบายให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม นั้น เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน” และสั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดทุกแห่งในสังกัด ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม การฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นจุดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ จากผู้เสียหาย ในคดีความผิด เกี่ยวกับการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่ เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการทำสัญญาเอารัดเอาเปรียบ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ตลอดจนดำเนินการสืบสวนปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิด โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลหรือเครือข่ายผู้มีอิทธิพล มาดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระบบในการไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหา ให้แก่ประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 9 จังหวัด

โดยหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 ได้ดำเนินการตามสั่งการ จนมีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งที่ผ่านมาตำรวจภูธรภาค 6 ได้จัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน“คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” จำนวน 5 ครั้ง โดยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เดินทางมารับมอบโฉนดที่ดินคืน จำนวนรวมทั้งสิ้น 899 ราย โฉนดที่ดิน จำนวน 961 ฉบับ รวมมูลค่า 459,380,300 บาท และในห้วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 28 มกราคม 2562 “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน

ตำรวจภูธรภาค 6” สามารถจับกุมผู้ต้องหาและตรวจยึดโฉนดที่ดิน และทรัพย์สินอื่นๆหลายรายการเช่น ด้านการจับกุม จับกุมผู้ต้องหาทั้งสิ้น 1ราย
ของกลางทั้งสิ้น 6 รายการ มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น 586,281 บาท
ด้านการไกล่เกลี่ยอยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย จำนวน 4 ราย
ไกล่เกลี่ยสำเร็จ สามารถคืนทรัพย์สินให้ประชาชนได้จำนวน 108 ราย เช่น คืนโฉนดที่ดิน จำนวน 104 ราย โฉนดที่ดิน 105 ฉบับ รวมมูลค่า
30,264,820 บาท คืนทรัพย์สินอื่นๆจำนวน 3 รายการ มูลค่า 200,000 บาท
รวมมูลค่าทรัพย์สิ้น 30,464,820 บาท

ซึ่งในวันนี้ตำรวจภูธรภาค 6 ได้กำหนดจัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน/ “คืนความสุข ให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคืนความสุข คืนที่ดินทำกิน และคืนที่พักอาศัยให้กับประชาชน ซึ่งในครั้งนี้มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบและการกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมาร่วมพิธีรับมอบโฉนดที่ดินคืนจำนวนทั้งสิ้น 104 ราย