d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

อุตรดิตถ์ แถลงการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ – ขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก

273

อุตรดิตถ์ แถลงการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ – ขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก

วันที่ 12 มกราคม 2563 ที่โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางกิ่งเพชร ศิริบูลย์ภักดี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมแถลงข่าวการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ และขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2563

 

เพื่อคัดเลือกสาวงามและผู้ที่เหมาะสมทั้งด้านกิริยา มารยาท ความสวยงาม บุคลิกภาพ ความประพฤติ พร้อมทำหน้าที่เป็นทูตสายสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563

โดยรอบคัดเลือก ผู้เข้าประกวดต้องวัดสัดส่วน ตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งจับสลากหมายเลข ผู้เข้าประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ สวมชุดผ้าไทย ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ แบบเกาะอกผ้าซิ่น และผู้เข้าประกวดขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก แต่งกายในชุดขุนศึก ส่วนการประกวดรอบตัดสิน กำหนดในวันที่ 15 มกราคม 2563

สำหรับตำแหน่งนางสาวอุตรดิตถ์ รางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล มงกุฎ และสายสะพาย รองอันดับ 1 รางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย รองอันดับ 2 รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย ขวัญใจประชาชน รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย ขวัญใจสื่อมวลชน รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

ตำแหน่งขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย รองอันดับ 1 รางวัลเงินสด 7,000 บาท พร้อมสายสะพาย รองอันดับ 2 รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย