พิพากษายืน คุก 13 ปี 4 เดือน อดีต ผอ.เขตศึกษาประถมน่าน เรียกเงินผู้รับเหมา-เอารถหลวงไปใช้

เผยศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษายืน ลงโทษจำคุก ‘เชวง วัฒนธีรางกูร’ อดีตผอ.สนง.เขตพื้นที่ประถมศึกษาน่าน รวมระยะเวลา 13 ปี 4 เดือน คดีเรียกรับเงินผู้รับจ้างติดตั้งปรับปรุงไฟฟ้า-เอารถหลวงไปใช้ปย.ส่วนตัว

www.isranews.org รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าคดีฟ้องร้อง นายเชวง วัฒนธีรางกูร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เรียกรับเงินจากผู้รับจ้างติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 , มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และ 91 ตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. พ.ศ.2542 มาตรา 103 ประกอบ มาตรา 122

ล่าสุด ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษายืนตามศาลจังหวัดน่าน ที่พิพากษาว่า นายเชวง วัฒนธีรางกูร มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 , มาตรา 151 และ ตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ.2542 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง มาตรา 122 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ลงโทษทุกกรรม ตามมาตรา 91 พิพากษาลงโทษตาม มาตรา 151 จำคุก 5 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งในสาม ตาม มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน และลงโทษตามมาตรา 149 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักสุด ตามมาตรา 90 จำคุกกระทงละ 5 ปี รวมสองกระทงจำคุก 10 ปี รวมจำคุกจำเลย 13 ปี 4 เดือน

เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการประชุมลงมติ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2561 มีมติเห็นชอบตามความเห็นของอัยการสูงสุดที่จะไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของ ศาลอุทธรณ์ภาค 5

CR: www.isranews.org