d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 3 ค่ายทหารร่วมจัดงานคึกคัก

414

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 3 ค่ายทหารร่วมจัดงานคึกคัก

พร้อมมอบถุงผ้าจิตอาสา กระปุกออมสินจิตอาสา ปลูกฝังเยาวชน ให้มีจิตใจเสียสละ

วันที่ 11 มกราคม 2563
ณ ลานเวทีกลางบริเวณด้านข้าง พระอนุสาวรีย์พระสุพรรณกัลยา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี และมอบของขวัญวันเด็กที่มาร่วมงาน มอบถุงผ้าจิตอาสา กระปุกออมสินจิตอาสา ปลูกฝังเยาวชน ให้มีจิตใจเสียสละ

โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเด็ก ในอนาคตจะเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติ โดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 , พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 , พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก , พันเอก อัศม์พงษ์ นิลพันธุ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน กองทัพภาคที่ 3 ได้เตรียมกิจกรรม และของรางวัลมาแจกจ่ายมากมาย พร้อมนี้ได้นำยุทโธปกรณ์และนิทรรศการทหารมาจัดแสดงเหมือนเช่นทุกปี โดยในปีนี้ พิเศษสุด ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ได้ออกจัดบูธการแสดงถึงผลการปฏิบัติงานที่มาของโครงการจิตอาสาพระราชทาน และได้นำรถของซุปเปอร์ฮีโร่แบทแมน รถโรงเรียนแบบ Old School พร้อมทั้งเปิดตัวภาพการ์ตูน Standy “น้องกล้าดี ” และ Prop นำมาจัดแสดงให้เด็กๆเยาวชน ผู้ปกครอง ที่มาเที่ยวงานกิจกรรมวันเด็กได้มาถ่ายรูปกับภาพเยาวชนจิตอาสา ที่นำมาจัดแสดง พร้อมทั้งนำจิตอาสาพระราชทานแพทย์ พยาบาล วิทยากรจิตอาสา 904 สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

พร้อมกันนี้เปิดโอกาสให้เด็กๆเยาวชนได้เข้ามาร่วมฝึกสาธิตการปั๊มหัวใจปฐมพยาบาลให้ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และได้มอบถุงผ้าจิตอาสาพร้อมอุปกรณ์ สมุด เครื่องเขียนให้แก่เด็กและเยาวชนที่จะเดินทางมาร่วมงานด้วย

โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ได้ร่วมมอบของขวัญถุงผ้าจิตอาสาและกระปุกออมสินจิตอาสา” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ” ให้แก่น้องๆเด็กเยาวชน ร่วมถ่ายภาพกับเด็กๆและเยาวชน ท่ามกลางลูกโป่งหลากสีบรรยากาศชื่นมื่น สนุกสนาน น่ารัก โดยมี พลตรี วีรยุทธ กวยะปาณิก เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 , พันเอก นพดล วัชรจิตบวร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 , พันเอก ธนะพันธ์ ขำทวี หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3, พันเอก ทินชาติ สุทธิรักษ์ หัวหน้าฝ่ายการข่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 โดยค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมจัดงานวันเด็ก อีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญ ในการพัฒนาทรัพยากร และเพิ่มศักยภาพการและปลูกฝังการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนต่อไปโดยให้แต่ละค่ายทหารแยกจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมสนุกที่บริเวณเวทีกลางอย่างสนุกสนาน