รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานราษฎร

วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ วัดจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่   นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา 

โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ราษฎรชาวอำเภอกัลยาณิวัฒนาร่วมพิธี พบว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น จำนวน 388,970 คน จำแนกเป็นผู้สูงอายุ 174,078 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 4,237 คน คนพิการ ทุพพลภาพ 35,494 คน ผู้มีรายได้น้อย 60,142 คนและผู้เดือดร้อนทั่วไป 115,019 คน

   

รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ได้เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดจันทร์ พร้อมถวายผ้าห่มและเวชภัณฑ์สามัญ ก่อนที่จะร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย คือ นายประพันธ์ พรรณสุข อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 3 บ้านจันทร์ ต.กัลยาณิวัฒนา อ.กัลยาณิวัฒนา และนายสมชาย คีรีชัยพฤกษา อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 3 บ้านจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ยังความปลาบปลื้มแก่ราษฎร และผู้ที่ประสบสภาวะอากาศหนาวเย็น พร้อมกับได้พบปะพูดคุยและเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมกับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรผู้สูงอายุ เหล่าพสกนิกร ล้วนซาบซึ้งถึงความห่วงใยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้