พิษณุโลก เชิญชวนเที่ยวงานสมโภชพระพุทธชินราช 30 ม.ค.- 5 ก.พ.นี้ ชมฟรี

การจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับวันขึ้น 6 – 12 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้นมัสการพระพุทธชินราช และบำเพ็ญกุศลอื่นๆ เป็นการเผยแผ่ศีลธรรมและส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและสืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทย

ภายในงานมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การออกร้านค้าจำหน่ายสินค้า รวมทั้งกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม การฟังเทศน์ปุจฉาชาดก บวชเนกขัมมบารมี การประกวดมารยาทไทย การตอบปัญหาศีลธรรมชิงรางวัล มหรสพสมโภช ลิเก ภาพยนตร์ ดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชมฟรีตลอดงาน

ในปีนี้มีการแสดงจากศิลปินชั้นนำ อาทิ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ปะทะรถแห่จอบฟ้อนออนทัวร์ จังหวัดมหาสารคาม รถแห่รถยู้น้องทิวเทน น้องพลอย เดอะวอยซ์ เกษม คมสันต์ อรชร เชิญยิ้ม

สำหรับกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 29 มกราคม 2563 ในเวลา 16.00 น. โดยมีพระพุทธิวงศมุณี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ขอเชิญประชาชน นักท่องเที่ยว มาร่วมงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2563 เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตและสืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทย ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ฟรีตลอดงาน