d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก แพทย์-พยาบาล เกือบ 200 คน ตรวจคัดกรองผู้ต้องขังเรือนจำ 3,200 คน

845

พิษณุโลก แพทย์-พยาบาล เกือบ 200 คน ตรวจคัดกรองผู้ต้องขังเรือนจำ 3,200 คน

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์การเกิดภาวะผิดปกติในผู้ต้องขังเป็นกลุ่มก้อน สงสัยภาวะไทรอยด์เป็นพิษ ที่เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นำคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 175 คน จากโรงพยาบาลวังทอง โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมอุปกรณ์การตรวจเลือดเข้าปฏิบัติงานร่วมกับเรือนจำกลางและเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

เพื่อตรวจคัดกรองระดับไทรอยด์ฮอร์โมนในร่างกายผู้ต้องขัง จำนวนกว่า 3,200 นาย ตามแผนและแนวทางในการดูแลรักษา สวัสดิภาพและความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้ต้องขัง เพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง ป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น

สำหรับขั้นตอนในการปฏิบัติ วันนี้ คณะแพทย์ตั้งโต๊ะตรวจคัดกรองผู้ต้องขังจำนวน 45 โต๊ะ จัดระเบียบผู้ต้องขังเข้ารับการตรวจคัดกรองรอบละ 45 นาย โดยทุกนาย จะต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ตรวจสอบสุขภาพจิต สังเกตุพฤติกรรมอาการเช่น ภาวะความดัน อาการมือสั่น ก่อนเจาะเลือด ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจคัดกรอง และการปฏิบัติจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

พร้อมกันนี้ นายณรงค์ จุ้ยเส่ย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก และร้อยโท วสันต์ คำนวณ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมปฏิบัติในการจัดระเบียบผู้ต้องขัง โดยยึดหลักความปลอดภัย โดยจัดเตรียมพื้นที่ เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ ป้องกันและระงับเหตุร้าย ตลอดจนจัดเตรียมชุดเผชิญเหตุ และกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการด้านจิตวิทยากับผู้ต้องขังด้วย