3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

คปภ.พิษณุโลก เตือนรถไม่ต่อ พ.ร.บ.มีโทษปรับ 2 เด้ง อีกทั้งชดใช้ค่าเสียหายอ่วม

563
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

คปภ.พิษณุโลก เตือนรถไม่ต่อ พ.ร.บ.มีโทษปรับ 2 เด้ง อีกทั้งชดใช้ค่าเสียหายอ่วม

นางโชลภา ไชยเพียร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับกรณีรถไม่ได้ทำ พ.ร.บ.หากประสบอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเสียชีวิต บาดเจ็บ ทุพลภาพ ในเบื้องต้นผู้ที่เป็นเจ้าของรถต้องออกค่าเสียหายเอง และต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่ารักษา พยาบาล ให้กับคู่กรณีอีกด้วย

ผอ.คปภ.พิษณุโลก กล่าวอีกว่า หากเจ้าของรถไม่มีค่าชดใช้ให้คู่กรณี ผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ผู้บาดเจ็บหรือเครือญาติ สามารถขอกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ สำนักงาน คปภ.ทั่วประเทศ เมื่อกองทุนจ่ายไปแล้ว จะไปดำเนินการเรียกเก็บกับเจ้าของรถ โดยบวกเพิ่มอีก 20% นอกจากนั้น ผู้ที่ไม่ได้ทำ พ.ร.บ.จะมีโทษปรับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เกิน 10,000 บาท และความผิดฐานเป็นเจ้าของรถไม่ทำ พ.ร.บ.จะมีโทษความผิดอีก 1 กระทง ไม่เกิน 10000 บาท ในข้อหาขับขี่รถโดยไม่มี พ.ร.บ.โทษปรับในชั้นพนักงานสอบสวนได้เลย หมายความว่ากรณีผู้ขับขี่ยืมรถผู้อื่นไป โดยไม่มี พ.ร.บ.ผู้ขับขี่จะมีความผิด 1 กระทง และเจ้าของรถไม่พ้นความผิดต้องโดนด้วย 1 กระทง

“พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ นับว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากระบบคุ้มครองผู้ใช้รถใช้ถนน เพราะถ้าประสบอุบัติเหตุชนผู้อื่นตาย บาดเจ็บทุพพลภาพ การประกันภัย จะสามารถแบ่งเบาภาระได้มาก แต่ถ้าไม่ทำจะหนักยิ่งกว่าต้องแบกภาระภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งมีความผิดทางด้านกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ หากมีผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถ้ามีผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ กรณีมีประกันภัย พ.ร.บ. การช่วยเหลือช่วงแรก คปภ.และบริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จะจ่ายค่าปลงศพ 35,000 บาท เป็นการให้กับผู้เสียหายเบื้องต้นไปก่อน หากเจ้าของรถไม่มี พ.ร.บ.และไม่ยอมจ่าย ญาติสามารถมาขอรับได้ที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงาน คปภ.ในกรณีเจ้าของรถผู้ประสบภัยเสียชีวิต ญาติสามารถมาขอรับเงินได้ที่กองทุนฯ เช่นกัน”นางโชลภา กล่าว

ผอ.คปภ.พิษณุโลก กล่าวด้วยว่า ความคุ้มครองสูงสุดการประกันภัย ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรณีเสียชีวิต 300,000 บาท ทุพพลภาพ 200,000 – 300,000 บาท และบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาท และชดเชยให้กับคนไข้นอนพักรักษาตัว วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน ถ้ามีเหตุสงสัยสอบถาม สำนักงาน คปภ.จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-986270-1