3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

ฉก.ทพ. 31 จัดกำลังพล ร่วมวนอุทยานภูชี้ฟ้า อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวขึ้นชม ความหนาวเย็นและ แสงอาทิตย์ยามเช้า(คลิป)

291
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ฉก.ทพ. 31 จัดกำลังพล ร่วมวนอุทยานภูชี้ฟ้า อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวขึ้นชม ความหนาวเย็นและ แสงอาทิตย์ยามเช้า

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3102 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเทิง, เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326, เจ้าหน้าที่วนอุทยานภูชี้ฟ้า และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำเภอเทิง ร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางขึ้นมาเที่ยววนอุทยานภูชี้ฟ้า บ้านร่มฟ้าไทย หมู่ที่ 24 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาชมพระอาทิตย์ยามเช้า จำนวนกว่า 2,500 คน