d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีวัดใหญ่-วัดอรัญญิกเนืองแน่น

258

พิษณุโลก พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีวัดใหญ่-วัดอรัญญิกเนืองแน่น

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บรรยากาศพิธีสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แบบวิถีไทย วิถีพุทธ เสริมบารมีสร้างความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ และวัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก