d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

จังหวัดตาก-จังหวัดเมียวดี -วัดไทยสามัคคี จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนสองแผ่นดินไทย-พม่า (คลิป)

305

จังหวัดตาก-จังหวัดเมียวดี -วัดไทยสามัคคี จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนสองแผ่นดินไทย-พม่า


เมื่อเวลา 20.40 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณภายในพระบรมธาตุเจดีย์ศรีเมืองฉอด วัดไทยสามัคคี หมูที่ 11 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก นางสาวศิริพร สอนไว ปลัดอำเภอแม่สอด ร่วมประธานจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประธานกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนสองแผ่นดินไทย- เมียนมา ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเมียวดีและจังหวัดผาอ่าง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและชาวเมียนมา ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ตลอดจนคนไทย เข้าร่วมสวดมนต์ดังกล่าว กว่า 1,000 คน

เพื่อเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้ จังหวัดตาก จังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วัดไทยสามัคคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนสองแผ่นดินไทย-พม่า ประจำปี 2563 ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สองแผ่นดิน ระลึกถึงความสำคัญในการเผยแพร่หลักธรรมทางศาสนา สู่ประชาชนและเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ตลอดจนการน้อมนำหลักธรรมสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาปฏิบัติในการดำรงชีวิต ด้วยความไม่ประมาท และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ในส่วนการสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนสองแผ่นดินไทย-เมียนมา ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็นสองช่วง โดยช่วงแรกเวลา 20.30 น. เป็นการสวดมนต์ภาคภาษาเมียนมา และ ช่วงที่สองเวลา 23.00 น. สวดมนต์ภาคภาษาไทย อีกทั้งยังมีการจุดประทีป 1,000 ดวง บูชาพระบรมธาตุเจดีย์

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น