พิษณุโลก 600 วัด สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล บทสวดเปิดเว็บไซต์ สำนักพุทธฯ

2445

พิษณุโลก 600 วัด สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล บทสวดเปิดเว็บไซต์ สำนักพุทธฯ

นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2563 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อเสริมบารมีเริ่มสิ่งดีรับปีใหม่ ณวัดทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 600 วัด คาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

นายนิติศาสตร์ กล่าวอีกว่า จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ แบบวิถีไทย วิถีพุทธ เสริมบารมีสร้างความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย วัดทุกแห่งใกล้บ้าน ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนทุกท่าน โดยสามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์ข้ามปี 2563 ได้ในเว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำหรับการจัดกิจกรรมสวด
มนต์ข้ามปี ของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยมีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดศูนย์กลางของจังหวัด นอกจากนั้นยังมีวัดศูนย์กลาง และวัดรองศูนย์กลาง 9 อำเภอ จำนวน 43 วัด รวมสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

อำเภอเมือง  “วัดบึงกระดาน” ตำบลบ้านป่า เป็นวัดศูนย์กลางอำเภอ และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดรองศูนย์กลาง คือ วัดจันทร์ตะวันตก วัดคูหาสวรรค์ วัดธรรมจักร วัดศรีรัตนารามวัดราชบูรณะ และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ประกอบด้วย วัดบ้านป่า ตำบลบ้านป่า วัดสันติวัน ตำบลบึงพระ วัดสุดสวาสดิ์ ตำบลบ้านคลอง วัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง วัดพิกุลวนาราม ตำบลบึงพระ

อำเภอพรหมพิราม “วัดมะต้อง” ตำบลมะต้อง เป็นวัดศูนย์กลางอำเภอ วัดรองศูนย์กลางคือ วัดสวนร่มบารมี ตำบลวงฆ้อง วัดสวนอธิษฐาน ตำบลดงประคำ

อำเภอวังทอง “วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์” ตำบลวังทอง เป็นวัดศูนย์กลางอำเภอ และวัดรองศูนย์กลาง คือ วัดวังทองวราราม ตำบลวังทอง วัดบัวทองตำบลหนองพระ วัดคลองเมืองตำบลวังพิกุล และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ได้แก่ วัดป่าคายวนาราม ตำบลท่าหมื่นราม วัดป่าศรีถาวร ตำบลวังทอง

อำเภอเนินมะปราง  “วัดศรีมงคล” ตำบลเนินมะปราง เป็นวัดศูนย์กลาง และวัดรองศูนย์กลาง คือวัดเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง วัดซำรัง ตำบลชมพู

อำเภอชาติตระการ  “วัดโพธิ์ไทรงาม ” ตำบลท่าสะแก เป็นวัดศูนย์กลางอำเภอ และวัดรองศูนย์กลาง คือ วัดป่าแดง ตำบลป่าแดง วัดนงราชธาราม ตำบลท่าสะแก วัดชุมแสง ตำบลบ้านดง วัดบ้านดง ตำบลบ้านดง

อำเภอนครไทย  “วัดบ้านพร้าว” ตำบลบ้านพร้าว เป็นวัดศูนย์กลางอำเภอ และวัดรองศูนย์กลางคือ วัดน้ำพริก ตำบลยางโกลน

อำเภอวัดโบสถ์ “วัดโบสถ์” ตำบลวัดโบสถ์ เป็นวัดกลางอำเภอ วัดรองศูนย์กลาง คือ วัดช่างเหล็ก ตำบลวัดโบสถ์ วัดท่างาม ตำบลท่างาม

อำเภอบางระกำ “วัดโพธิ์ทอง” ตำบลบางระกำ เป็นวัดศูนย์กลางอำเภอ วัดรองศูนย์กลาง คือ วัดสุนทรประดิษฐ์ ตำบลบางระกำ วัดคลองน้ำเย็น ตำบลหนองกุลา วัดพันเสา ตำบลชุมแสงสงคราม และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ได้แก่ วัดหนองพยอม ตำบลชุมแสงสงคราม วัดตะโม่ ตำบลบางระกำ

อำเภอบางกระทุ่ม “วัดห้วยแก้ว” ตำบลบางกระทุ่ม เป็นวัดศูนย์กลางอำเภอ และวัดรองศูนย์กลาง คือ วัดราษฎร์เจริญตำบลโคกสลุด วัดกำแพงมณี ตำบลโคกสลุด