“ศรีสุวรรณ”นักกฎหมายคนดังนำชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยม ยื่นหนังสือคัดค้านการทำเหมืองหิน

วันที่ 28 มกราคม 2562  ที่ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้นำพระสงฆ์และชาวบ้านอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย กว่า 100 คน ยื่นคัดค้านการทำเหมืองหินต่อนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานคณะกรรมการแร่จังหวัดสุโขทัย

โดยชาวบ้านที่อาศัยและมีที่ดินทำกินอยู่ในพื้นที่ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย กำลังได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย อันเนื่องมาจากการที่มีบริษัทเอกชน หรือตัวแทนผู้ประกอบการเหมืองแร่ เข้ามาดำเนินการยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่ในพื้นที่หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านกลาง อำเภอทุ่งเสลี่ยม  ซึ่งเป็นแหล่งที่มีน้ำซึมน้ำซับที่ยังมีการไหลออกมาเป็นแหล่งต้นน้ำของชาวบ้านในการใช้ทำนา ทำสวน มากกว่า 2,000 ไร่ 

นอกจากนั้น เคยมีการอนุญาตให้ระเบิดหินทำเหมืองมาก่อนแล้ว ก่อปัญหาไว้กับชาวบ้านมากมาย เช่น เวลาระเบิดหินแต่ละครั้ง เศษก้อนหินจะกระจายเป็นวงกว้าง และการขนส่งก็จะทำให้ถนนหนทางซึ่งเป็นถนนภายในหมู่บ้านซึ่งรองรับน้ำหนักบรรทุกได้เกิน 18 ตันจะเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสาย ตลอดอายุของประทานบัตร และทำให้น้ำซึมน้ำซับหายไป 

ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเมื่อหมดอายุประทานบัตรชาวบ้านได้ร่วมกันฟื้นฟูกลับคืนมาแล้ว โดยขณะนี้ มีต้นไม้ฟื้นตัวแล้ว มีน้ำไหลให้ชาวบ้านทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง มีไก่ป่า หมูป่า ฝูงลิง กระต่ายกลับมาอาศัยเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงไม่มีความประสงค์ที่จะให้มีการอนุญาตให้เอกชนรายใดเข้ามาดำเนินการทำเหมืองแร่ การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม ในพื้นที่ดังกล่าวอีกต่อไป

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยกล่าวกับชาวบ้านว่าเรื่องทุกอย่างต้องทำให้ถูกต้องและต้องรับฟังปัญหาในทุกด้านพร้อมยืนยันขออยู่ข้างประชาชนและจะลงพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมต่างๆในเวลา 15.00 น.วันนี้

เครดิตภาพ : ปชส.สุโขทัย