พัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกอบรมตำรวจช่างตัดผมชาย

วันที่ 28 มกราคม 2562 ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานปิดอบรม โครงการ ฝึกอบรม พัฒนาทักษะ แรงงานกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพ(ข้าราชการตำรวจ) สาขาช่างตัดผมชาย ให้กับข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 1/2562 จำนวน 24 นาย ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ กล่าวว่า หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการตัดผมชายเบื้องต้น ให้แก่ข้าราชการตำรวจในครั้งนี้ ฝึกอบรม ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อ เพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มพูนรายได้ ตนเองและครอบครัว โดยมีผู้ฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงาน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 24 นาย ฝึกอบรม ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์

2562 ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน