ป.ป.ช.”ลงดาบ”นายก อบต.พรหมพิราม พิษณุโลก วินัย-อาญา พ่วง ขรก.-ผู้รับจ้าง

รายงานข่าวแจ้งว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีมติชี้มูลความผิด ลงโทษวินัยและอาญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)พรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้รับจ้างในฐานให้การสนับสนุนการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการ จำนวน 18 สายทาง เนื่องจากมีความหนาไม่ได้มาตรฐาน แม้จะมีการซ่อมแซมแก้ไขแล้ว

สำหรับการดำเนินการทางวินัย นายก อบต.โดยการถอดถอนออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ป.ป.ช.จะส่งเรื่องให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการตามระเบียบ และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในสังกัด อบต.พรหมพิราม จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยและอาญาตามฐานความผิด ส่วนผู้รับจ้างจะมีความผิดเฉพาะทางอาญา

กรณีความผิดทางอาญา ป.ป.ช.จะดำเนินการส่งเอกสารรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงให้กับอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 6 พิจารณา ก่อนส่งฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ตามลำดับ

ข่าวแจ้งว่า ขณะนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ช.)ประจำจังหวัดพิษณุโลก มีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริงจำนวน 17 เรื่อง โดยเป็นเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จำนวน 15 เรื่อง และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 เรื่อง