ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอแม่สอด ร่วมงานเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลตรุษจีน ต้อนรับปีมหามงคลปีหมูทอง ที่แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลคึกคัก


วันที่ 28 มกราคม 2562 ที่บริเวณลานภายในแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานกิตติมศํกดิ์ถาวรแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกศุล คณะกรรมการเถ่านั้ง พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ตลอดจนตัวแทนส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมงาน สุขสันต์วันตรุษจีน

เพื่อเฉลิมฉลอง ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนในปีมหามงคลปีหมูทอง พร้อมเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของบรรพบุรุษ ตั้งแต่อดีตโดยมีการแสดงทางด้านวัฒนธรรม ไทยจีน ของคณะครู โรงเรียนราษฏร์วิทยา ทั้งภาควิชาภาษาจีนและไทย และการเชิดสิงโต สร้างความเป็นสิริมงคล ต้อนรับในช่วงเทศกาลตรุษจีน


สำหรับ หัวใจของการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ในครั้งนี้ นอกจากสืบสาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่มีการสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นแล้ว ยังมุ่งเน้นการอยู่พร้อมหน้ากันของครอบครัวและญาติพี่น้อง เพื่อมาสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกันเป็นประจำทุกปี เป็นช่วงเวลาสำคัญกับครอบครัวและญาติสนิทมิตรสหายที่มาเยี่ยมเยียนและอวยพรให้ร่ำรวยและโชคดี มีความสุข เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และทุกๆด้าน


ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น