พะเยา “พระธาตุภูขวาง” พญานาค 4 สกุลรักษา อายุพันปี

พระธาตุภูขวาง ในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พระธาตุเก่าแก่ที่ถือเป็นต้นกำเนิดของการสร้างเมืองพะเยา คาดอายุกว่า 1,000 ปี โดยพระศรีจอมธรรม เป็นผู้สร้างขึ้น โดยมีเอกลักษณ์ ที่มีพญานาค 4 สกุลรักษา

บันไดนาค 4 ทิศ ที่มีสีสันแตกต่างกันไป เช่น สีดำ สีทอง สีเขียวและสีรุ้ง เป็นพญานาคที่มีอยู่ในตำนานพระไตรปิฎก ที่วัดพระธาตุภูขวาง หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดสร้างขึ้นบริเวณสี่ทิศของพระธาตุภูขวาง ซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่ดั้งเดิม มีอายุ ช่วง พุทธกาล หรือช่วงในพระพุทธเจ้า ยังไม่ปรินิพพาน ที่ท่านได้ประทานเส้นเกศา ให้ 3 เส้น แต่พระอานนท์นำมาบรรจุ ในถ้ำ หรือพระธาตุภูขวางในปัจจุบัน จนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเคารพสักการะ กราบไหว้ บูชาของชาวพะเยา และจังหวัดใกล้เคียง

ซึ่งในอดีตพระธาตุภูขวาง มีการก่อตั้งมาตั้งแต่อดีตกาลและได้เกิดล่มสลาย ชำรุดพังไปตามกาลเวลา จนกระทั่งปีพ.ศ 2 469 ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา ได้เดินทางมาทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ พระธาตุภูขวาง ขึ้นมาใหม่ และในปี 2516 ครูบาคำหล้าลูกศิษย์ของครูบาศรีวิชัย ก็ได้มีการบูรณะและครอบเจดีย์ขึ้นใหม่อีกรอบ และช่วงประมาณ 2550 ได้เกิดฟ้าผ่าขึ้น และชาวบ้านพร้อมพระ เจ้าอาวาสได้ทำการบูรณะร่วมกับ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยา ทำการปรับปรุงบูรณะ อีกครั้ง โดยลักษณะของพระธาตุ มีความกว้างโดยรอบ 25 เมตรสูง 29 เมตร รูปทรงแปดเหลี่ยม

ซึ่งพระธาตุภูขวางนั้นมีความแตกต่างจากพระธาตุทั่วไป เพราะมีพญานาค ล้อมรอบ ทั้ง 4 ทิศ และถือว่าเป็นพญานาค 4 สกุล โดยแต่ละทิศจะมีพญานาคแต่ละชื่อแต่ละสีแต่ละ ตัวตน ล้อมรอบองค์พระธาตุอยู่ นับว่าพระธาตุภูขวาง เป็นพระธาตุที่ไม่เหมือนกับองค์พระธาตุอื่นๆโดยทั่วไป นอกจากนั้นยังเป็นพระธาตุเก่าแก่ ที่ปรากฏขึ้นในยุคต้นของการก่อตั้งอาณาจักรภูกามยาว ที่มีพระศรีจอมธรรม หรือพ่อขุนจอมธรรม เจ้าเมืองภูกามยาว เป็นผู้ก่อสร้างขึ้น ปัจจุบันวัดพระธาตุภูขวางยังขาดขาดการบูรณะ ก่อสร้างอีกหลายอย่าง รั้วกุฏิศาลาและอื่นๆ ยังไม่ได้มีการก่อสร้าง หากสาธุชนหรือผู้ใจบุญต้องการให้การ บริจาค ทรัพย์ หรือ เงินสามารถบริจาคได้ที่พระเจ้าอาวาสหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา หมายเลขบัญชี 512-003296-6 หรือโทรศัพท์หมายเลข 089-4359407