อำเภอเชียงแสน เชิญชวนจดทะเบียนสมรส วันวาเลนไทน์ 4 แผ่นดิน พาคู่รักล่องเรือลำน้ำโขง

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เชิญชวนคู่รักจดทะเบียนสมรส 4 แผ่น ในวันที่ 14 ก.พ.2562 วันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) ณ อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย โดยคู่สมรสที่สนใจจะจดทะเบียนสมรส ต้องมายื่นคำร้องร่วงหน้า ณ ที่ว่าการ อ.เชียงแสน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงในวันที่ 12 ก.พ.2562

โดยต้องยื่นเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองจากสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุล กรณีชาวต่างชาติ (โดยเอกสารตั้งมีการแปลเรียบร้อยแล้ว) และทางคู่รักที่จะจดทะเบียนสมรส จะได้รับของที่ระลึกทุกคู่ที่ได้ร่วมจดทะเบียนและมีสิทธิลุ้นจับรางวัลใหญ่พิเศษ ที่ทาง อ.เชียงแสน ที่ได้เตรียมให้ไว้พร้อมคู่รักยังจะได้ร่วมล่องเรือในลำน้ำโขงสาบานรัก 4 แผ่นดิน พร้อมรับประทานอาหาร จึงแจ้งให้คู่สมรสทราบว่าในวันจดทะเบียนต้องแต่งกายพื้นเมืองล้านนา หรือชุดประจำเผ่า หากคู่สมรสคู่ใด จะโทรสอบถามติดต่อได้ที่สำนักทะเบียน อ.เชียงแสน หรือโทรเบอร์ 053 – 777262

สิงห์ชายแดน –ทีมข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน