อำเภอสะเมิง เตรียมพร้อมจัดงานสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิงครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง นายวิทยา นาระต๊ะ ประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสะเมิงที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสะเมิง ซึ่งการจัดงานในปีนี้นอกจากจะมีการนำผลผลิตสตรอว์เบอร์รี่สดที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาเป็นสารชีวภาพ เพื่อให้เป็นสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัย และสตรอว์เบอร์รี่อินทรีย์

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคแล้ว ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสตรอว์เบอร์รี่ อาทิ สตรอว์เบอร์รี่แห้ง ไวน์ น้ำสตรอว์เบอร์รี่พร้อมดื่ม สุราสตรอว์เบอร์รี่ รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการด้านการพัฒนาผลผลิตและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอสะเมิงต่างๆ มากมาย และคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในช่วงการจัดงานไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท


อำเภอสะเมิงเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่มากที่สุดของประเทศโดยเฉพาะพันธุ์พระราชทาน 80 ที่มีรสชาติหอมหวานลูกใหญ่ มีพื้นที่การเพาะปลูกกว่า 3,900 ไร่ เกษตรกรกว่า 670 คน พื้นที่ตำบลบ่อแก้วปลูกมากที่สุดกว่า 2,800 ไร่ มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้มากกว่าปีละ 1 หมื่นตัน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจปีละหลายร้อยล้านบาท