กองทุน ATP ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ส่งทำงานประเทศญี่ปุ่น (คลิป)

2631
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

กองทุน ATP ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ส่งทำงานประเทศญี่ปุ่น (คลิป)

โครงการ ATP (ASAWALERT TRAINING PROGRAM) นับว่าเป็นการดำเนินการตามความประสงค์ หรือให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียน นักศึกษาที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประโยควีชาชีพ( ปวช.) และประโยควิชาชีพระดับสูง (ปวส.)และปริญญาตรี ที่มีความสนใจเดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ผ่านมา มีนักเรียน นักศึกษา ทั้งชาย-หญิง กว่า 200 คน ปัจจุบันที่เดินไปทางทำงานและยังปฏิบัติงานอยู่จำนวนไม่น้อย และส่วนหนึ่งที่เดินทางกลับมาแล้ว

สำหรับโครงการ ATP ตอบสนองเด็กไทยที่ตกงานเกิดจากความช่วยเหลือของเครือข่ายโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เพื่อฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับทุกคนที่จะไปทำงานประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบต่างๆ

ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก และที่ปรึกษาอาวุโสโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ หรือ ATP (ASAWALERT TRAINING PROGRAM) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ ATP ภาคเหนือพิษณุโลก กล่าวว่า

ทั้งนี้ทางกองทุนมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมไปประเทศญี่ปุ่น มีความต้องการอะไรบ้าง เช่น Student Visa การฝึกงาน Training Visa สำหรับหลักสูตรใช้ระบบเวลาการฝึกอบรม 6 เดือน บางหลักสูตร 8 – 10 เดือน มีมาตรฐานวัดผลการที่เรียนภาษา 6 เดือน จะต้องได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทางด้านทัศนคติ การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นการใช้ชีวิต ทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3-5 ปี

นางสาวปารวี เจ็กน้อย ชาวอำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จบการศึกษาระดับปวส.จากวิทยาลัยพณิชยการบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเคยเดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่น นาน 3 ปีและปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ ศูนย์ AIP ภาคเหนือพิษณุโลก

ขณะนี้ทำให้เด็กไทยเข้าโครงการที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น หมายความว่าจะมีค่าใช้จ่ายแต่ยากจน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกองทุน ATP ที่สามารถช่วยเหลือตั้งแต่ค่าฝึกอบรม ค่าหอพัก เป็นต้น ซึ่งโดยใช้ระยะเวลาในการเรียน วันละ 8 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 6 เดือน เกือบ 1,000 ชั่วโมง นับตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาช่างเทคนิค พาณิชยการ ในระดับมหาวิทยาลัย พื้นที่ภาคเหนือ เดินไปทางไปทำงานผ่านกองทุน ATP กว่า 200 คน

สำหรับนางสาวปรีดาวรรณ สุพัฒน์ ชาวตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตำแหน่งอาจารย์แนะแนวภาคเหนือพิษณุโลกซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่เคยไปทำงาน ในประเทศญี่ปุ่น ผ่านกองทุน ATP

นางสาว กาญจนากันจู อดีตนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ศูนย์ ATP ภาคเหนือ ชาวตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้หนึ่งที่เคยเดินทางไปทำงาน ในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันกลับมาทำงาน ในตำแหน่งธุรการ ประจำศูนย์ ATP ภาคเหนือ พิษณุโลก

ในระหว่างเรียนภาษาญี่ปุ่น องค์กรที่รับไปทำงานประเทศญี่ปุ่น และบริษัทที่รับทำงานจะเดินทางมาสัมภาษณ์คัดงาน
ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เพื่อเด็กจะได้ทำงานตรงกับความต้องการและงานของบริษัท เพราะเด็กที่เข้าร่วมโครงการ 100% ได้งานทำทั้งหมด แต่มีสิทธิ์เลือกงานที่ชอบ หากบริษัทของประเทศญี่ปุ่น ยังไม่พอใจการฝึกอบรมยังไม่ผ่าน ซึ่งเป็นหน้าที่ของ ATP ที่จะต้องพัฒนาเด็กต่อไป นับว่าเป็นเรื่องที่ดี ทำให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นหลายด้าน

ทั้งนี้การรับสมัครงาน เด็กจะรู้ทันทีว่าจะได้ทำงานที่ไหน เงินเดือนเท่าไหร่ มีโอที(OVERTIME) หรือไม่ ค่าใช้จ่ายตลอดจนที่พัก เป็นต้น และในระหว่างคัดงาน เด็กจะต้องเรียนไปเรื่อยๆจนจบหลักสูตร โดยจะมีล่ามแปลภาษาระหว่างเรียน พอเด็กจบจะทราบทันที เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และก่อนที่จะบิน ทางโครงการ ATP มีการประเมินเด็ก ถ้าสอบผ่านมาตรฐาน จะได้ทุน 10,000 เยน จากกองทุน ATP เป็นขวัญถุงก่อนบินไปประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด กองทุน ATP ศูนย์ภาคเหนือพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 9 8 -2 5 0- 8 9 2 6 ,098- 268 -0189, 094-790-9745 ,094-441-7159 หรือสามารถกด Google Map

อนึ่ง คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย-หญิง อายุ 19 -28 ปี 2. วุฒิการศึกษา ม. 6 หรือปวช.ปวส.ปริญญาตรี 3. ส่วนสูงชาย 165 ซม. หญิงสูง 153 ซม. ขึ้นไป 4. ไม่มีโรคประจำตัว ไม่อ้วน หรือไม่ผอมจนเกินไป 5.ไม่มีรอยสัก ตาไม่บอดสี 6. ไม่เคยต้องคดีความอาญา 7. ไม่เคยยื่นวีซ่าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น