พิษณุโลก “พระราชวังจันทน์” ยิ่งใหญ่ 3 สมัย ขุดพบอีกแนวกำแพงสมัยอยุธยาตอนปลาย

5264

พิษณุโลก “พระราชวังจันทน์” ยิ่งใหญ่ 3 สมัย ขุดพบอีกแนวกำแพงสมัยอยุธยาตอนปลาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังที่กรมศิลปากร ดำเนินการรื้ออาคารบดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณเขตพระราชฐาน พระราชวังจันทน์อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และดำเนินการก่อสร้างอาคารรูปเกือกม้า หรือตัว C เป็นสถานที่ แสดงพระราชประวัติ ภาพปูนปั้น โดยฝีมือช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมทั้งการจัดภูมิทัศน์ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสร็จเรียบร้อยในเฟส 1 ในวงเงินกว่า 22 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้กรมศิลปากรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในเฟสที่ 2 เพื่อก่อปรับปรุง ซ่อมแซมโบราณสถาน ภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ พระราชวังจันทน์ ในวงเงินงบประมาณ 20,500,000 บาท ประการสำคัญได้ขุดพบแนวกำแพง บริเวณทางเข้าด้านหน้าศาลฯ

นางสาวนาตยา ภูศรี ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 6 จังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า งบประมาณที่ได้รับมาเพื่อปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานโบราณคดี ซ่อมแซมแนวกำแพงเก่า ปรับภูมิทัศน์ พระมหามณเฑียร เจดีย์ ทางเท้าเข้าวัดวิหารทอง วัดโพธิ์ทอง วัดศรีสุคต กำหนดอายุหลักฐาน ทำแบบ เป็นต้น

“สำหรับแนวกำแพงที่ขุดค้นพบบริเวณพระราชวังจันทน์ อย่างน้อย 3 ครั้ง สันนิษฐานว่าเป็นสมัยที่ 3 ตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลาย หรือพุทธศตวรรษที่ 21-23 พระราชวังจันทน์ สันนิษฐานว่าเป็นพระราชวังที่ประทับและแปรพระราชฐานของพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยตอนปลายและสมัยกรุงศรีอยุธยา ตลอดจนพระมหาอุปราช ครองเมืองพิษณุโลก จากบันทึกของชาวฝรั่งเศส ได้กล่าวถึงเมืองพิษณุโลก เป็นหัวเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญในภาคเหนือ รองลงมาจากกรุงศรีอยุธยา จึงสันนิษฐานกันว่า “พระราชวังจันทน์” เป็นพระราชวังที่ประทับพระมหากษัตริย์ และพระมหาอุปราช จากร่องรอยแนวกำแพงที่ขุดค้นพบมีการบูรณะและการก่อสร้างมาถึง 3 ครั้ง ” นางสาวนาตยา กล่าว

ซึ่งขณะนี้ได้ขุดค้นพบแนวกำแพงทางเข้าเดิมของศาลฯ นับว่าเป็นสมัยที่ 3 และจะกลบหลักฐานส่วนนี้ไว้ แต่มีวิธีการสื่อความหมาย โดยการเขียนข้อมูลไว้ตรงบริเวณดังกล่าว จะใช้ปูด้วยอิฐแกร่ง เพื่อแสดงให้เห็นสัญญลักษณ์บริเวณดังกล่าว ให้ทราบว่าด้านใต้เป็นแนวกำแพง สำหรับอาคารรูปเกือกม้าใช้เป็นสถานที่จัดประชุมและแสดงนิทรรศการ ภายในจะมีภาพประติมากรรม ปูนปั้น แสดงพระราชประวัติ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดให้ชม ซึ่งต้องกันพื้นที่บางส่วน เพื่อไม่ให้ชำรุดเสียหาย”นางสาวนาตยา กล่าว

ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย กล่าวอีกว่า โบราณสถานพระราชวังจันทน์ กรมศิลปากร ทำหน้าที่เข้ามาดูแลรักษา ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นสมบัติของชาติ และชาวจังหวัดพิษณุโลก ต้องมีส่วนช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่และสวยงาม และนับว่าเป็นเกียรติภูมิของชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปเดินทางมาสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช