d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

จังหวัดตาก จัดพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

113

จังหวัดตาก จัดพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วันที่12 .. 2562 เวลา15.00 . นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์  นายวรานนท์  ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำส่วนราชการต่างๆทั้งฝ่ายตุลาการทหารตำรวจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและจิตอาสาพระราชทาน  ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเริ่มรับชมการถ่ายทอดสดในเวลา15.15 .   

ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดจนเพื่อเผยแพร่อนุรักษ์สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป

ภาพข่าว/ไพฑูรย์  สุขแว่น