เปิดสาแหรก “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” อดีต ส.ส.ปชป.6 สมัย นักการเมืองคุณภาพ เทือกเถาชาวพิษณุโลก

7267

เปิดสาแหรก “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” อดีต ส.ส.ปชป.6 สมัย นักการเมืองคุณภาพ เทือกเถาชาวพิษณุโลก

“ผู้แทนต้องกลับมามองประชาชน ไม่ใช่การที่เข้ามาเล่นการเมือง เพื่อใช้เป็นเส้นทางหาประโยชน์ส่วนตัวหรือหวังผลตอบแทน เพื่อตั้งตัวและสร้างฐานะส่วนตัว ไม่ใช่จะมาแสวงหาลาภยศสรรเสริญ เกียรติยศชื่อเสียงแก่วงศ์ตระกูล เพราะฉะนั้นนักการเมืองในอนาคต ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม ประการสำคัญต้องมีความสำนึกกว่านักการเมืองบางคนในปัจจุบัน”

ภายหลังที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลาออกจากเก้าอี้ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้อุณหภูมิการเมืองภายในพรรคประชาธิปัตย์ ร้อนแรงและสะเทือนเลื่อนลั่นอีกครั้งหนึ่ง

ทำให้สังคมการเมือง คอการเมือง และสภากาแฟ เม้าท์มอยกันอย่างครื้นเครง “อะไร” “ทำไม” เกิดขึ้นในพรรคแม่พระธรณีบีบมวยผม คลื่นลมการเมืองกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลา และคาดว่ายังมีคลื่นใต้น้ำอีก ดูเหมือนว่ายากยิ่งนักที่จะสงบนิ่ง นับตั้งแต่การลาออกของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม จนกระทั่งมาถึงนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

“พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” นั่งเก้าอี้ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ 6 สมัย ตั้งแต่ปี 2539, 2544, 2548 ,2550 ,2554 ,2562 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองมาตามลำดับ โดยในปี 2539 กับการได้รับเลือกตั้ง ส.ส.สมัยแรก ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี และดำรง ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นับว่าเป็นมือกฎหมายคนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ทุ่มเททำงานการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านกฎหมายที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง จบปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาโท กฎหมายระบบคอมมอนลอว์ ( Common law) ทั่วไป และปริญญาโท (กฎหมายเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยทูเลน ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยรับราชการตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดตาก ผู้พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้พิพากษาประจำกระทรวงช่วยทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการ กระทรวงยุติธรรม ผู้พิพากษาประจำกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลแพ่ง

มีบทบาทในการเสนอร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับที่ก่อเกิดประโยชน์กับประชาชน เช่น ทลายกำแพงบัตรเครดิต เพื่อไม่ให้ธนาคารขูดรีด โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าปรับที่ผู้ออกบัตรเรียกเก็บจากผู้ถือบัตรเครดิต ราคาไม่เกินอัตรา 1.5 % ต่อเดือน หรือ 18 %ต่อปี บทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภค บังคับบริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินประกันมือถือ พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 คือ ข้อตกลง ที่มีลักษณะมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ หมายถึงลูกหนี้ถูกเอารัดเอาเปรียบ และการออกกฎหมายป้องกันฮั้วประมูล คือ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ. ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วประมูล) เป็นต้น

ในช่วงปี 2544 -2548 ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร มีผลงานชิ้น “โบว์แดง” คือ สอบสวนการทุจริตค่าโง่ทางด่วน 6,200 ล้านบาท ซึ่งถูกนำไปใช้ในการต่อสู้คดีในชั้นศาลและประสบภัยชนะทำให้คนไทยไม่ต้องจ่ายค่าโง่ทางด่วนพร้อมดอกเบี้ยนับ 10,000 ล้านบาท

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เคยมองอนาคตนักการเมืองไทยระบุไว้ในวารสารฉบับพิเศษ เมื่อปี 2541ว่า “สิ่งที่นักการเมืองต้องปฏิบัติ ต้องมีความจริงใจกับประชาชนให้มากและดูแลเอาใจใส่การแก้ปัญหาทุกระดับ ผู้แทนต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความกระตือรือร้นเร่งรัดที่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเป็นที่ยอมรับของสังคม ประชาชนยังขาดที่พึ่งหลายด้าน มีความเดือดร้อน ควรหาความรู้มาพัฒนาประเทศ”

“ผู้แทนต้องกลับมามองประชาชน ไม่ใช่การที่เข้ามาเล่นการเมือง เพื่อใช้เป็นเส้นทางหาประโยชน์ส่วนตัว หรือหวังผลตอบแทน เพื่อตั้งตัวและสร้างฐานะส่วนตัว ไม่ใช่จะมาแสวงหาลาภยศสรรเสริญ เกียรติยศชื่อเสียงแก่วงศ์ตระกูล เพราะฉะนั้นนักการเมืองในอนาคต ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม ประการสำคัญต้องมีความสำนึกกว่านักการเมืองบางคนในปัจจุบัน”นายพีระพันธุ์ กล่าว

“พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” บุตรพล.ท.ณรงค์ สาลีรัฐวิภาค อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอดีตเจ้ากรมพลังงานทหาร ผู้ก่อตั้งปั๊มน้ำมันสามทหาร มารดา คุณหญิงโสภาพรรณ สาลีรัฐวิภาค อดีตดาวจุฬาฯคนแรก คุณปู่ คือ พระยาสาลีรัฐวิภาค คุณย่า คือ คุณหญิงขนิษฐา สาลีรัฐวิภาค เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขชาวอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก คุณตา คือ พระมนูเวทย์วิมลนาท อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักร และอดีตประธานศาลฎีกา คุณยาย คือคุณหญิงแฉล้ม สุมาวงศ์

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค คู่สมรสคือ นางสุนงค์ (โทณวณิก) สาลีรัฐวิภาค บุตรีท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เจ้าของธุรกิจเครือโรงแรมดุสิตธานี มีบุตร-ธิดา 4 คน

การศึกษา ฐานะ ความเป็นอยู่ของ “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” ไม่ใช่อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนราษฎร เขาได้สลัดคราบไคลความมั่งคั่งลงมาคลุกคลีเดินดิน จนได้รับการยอมรับและยากยิ่งที่จะมีใครมาขุดรากถอนโคน

กร  บ้านกร่าง /รายงาน