พิษณุโลก ชาววังทองโห่ไม่เอาโรงงานขยะ ประชุมรับฟังวงแตก 

วันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ศาลาการเปรียญวัดกกไม้แดง ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีชาวบ้านจากหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 11 ตำบลดินทองประมาณ 300 คน ได้มารับฟังความเห็นและคำชี้แจงจากตัวแทนในการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างโรงงานจำกัดขยะภายในหมู่ 5 ตำบลดินทอง โดยใช้พื้นที่ 8 ไร่ การก่อสร้างประมาณ 400,000,000 บาท 

โดยมีนายสุระ วีรเกียรติกุล ประธาน บริษัทสระบุรีพาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ และการที่จะเข้ามาก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ ซึ่งในวันนี้เป็นเพียงการมาสอบถามให้ความรู้เกี่ยวกับโรงงานจำกัดขยะ ว่าประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นอย่างไรเท่านั้น 

โดยระหว่างการชี้แจงและให้ข้อมูลกับประชาชน ปรากฏว่ามีการคัดค้านขึ้น โดยชาวบ้านไม่ต้องการโรงงานกำจัดขยะ เพราะจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งปัญหามวลพิษ จนมีการโวยวายไม่พอใจที่จะตั้งโรงงานกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลดินทองดังกล่าว 

ในที่สุดชาวบ้านทั้งหมดที่มาร่วมรับฟังคำชี้แจงต่างโห่ร้องด้วยความไม่พอใจ และลุกเดินออกจากศาลาการเปรียญทันที เหตุการณ์วุ่นวายเล็กน้อย  ทำให้เกิดความไม่พอใจที่ให้มานั่งฟัง  เพราะไม่ต้องการให้มาสร้างโรงงานจำกัดขยะในพื้นที่อยู่แล้ว 

นายวิเชียร ภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.จ.)พิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง กล่าวว่า ที่ผ่านมีโรงงานมาลงที่ตำบลดินทองจำนวนหลายโรงงาน โดยที่ชาวบ้านไม่รู้มาก่อน เพราะเป็นการผ่านทางผู้นำ แต่ตอนนี้ทางชาวบ้านรู้แล้ว เพราะผ่านมามีเรื่องมลพิษแก้ไขไม่ได้ ชาวบ้านไม่ยอมรับ เพราะมีทั้งโรงเรียน วัด แค่รถวิ่งผ่านเหม็นมาตั้งแต่ไกล อีกทั้งเป็นต้นน้ำของตำบลดินทอง และหลายตำบลอีกด้วย