d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

เชียงใหม่ มาตรการเข้มลดอุบัติเหตุ จยย.แชมป์ เน้นสวมหมวกนิรภัย

128

เชียงใหม่ มาตรการเข้มลดอุบัติเหตุ จยย.แชมป์ เน้นสวมหมวกนิรภัย

นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ155 ครั้ง/เดือน มีผู้บาดเจ็บ 199 คน/เดือน ผู้เสียชีวิต44 คน/เดือน ตั้งแต่ปี2558 อัตราการเกิดอุบัติเหตุกว่า 5,000 ครั้ง ซึ่งในปี2562 นี้ ลดลงเหลือเพียง 1,700 ครั้ง อัตราการบาดเจ็บลดลงในอัตราเฉลี่ย3 ปีย้อนหลัง ในขณะที่อัตราการเสียชีวิตยังคงที่เนื่องจากอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง มีสาเหตุหลักมาจากการเมาสุราแล้วขับขี่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและการไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ร้อยละ 80

ซึ่งในปี2563 นี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นให้ประชาชนที่ขับขี่บนท้องถนน มีการสวมหมวกนิรภัยให้ได้มากที่สุด จะบังคับใช้กฎหมายและนำซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจจับบุคคลที่ไม่สวมหมวกนิรภัยได้ โดยอัตโนมัติมาทำงานร่วมกับกล้อง CCTV และกล้อง Speed Camera ที่มีอยู่แล้วกว่า 3,000 ตัว มีระบบพิมพ์ใบสั่งอัตโนมัติส่งไปยังเจ้าของรถเช่นเดียวกับการตรวจจับความเร็ว เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน

ทั้งนี้ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันโดยสมบูรณ์ เจ้าของรถสามารถชำระค่าปรับตามใบสั่งพร้อมกับการชำระภาษีประจำปีได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ หากยังไม่ชำระค่าปรับที่ค้างชำระตามใบสั่งกรมการขนส่งทางบกจะออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี(ป้ายวงกลม)ฉบับชั่วคราวให้ ซึ่งจะใช้ได้เพียง30 วัน

หากเจ้าของรถได้ชำระภาษีประจำปีแล้ว แต่ไม่ชำระค่าปรับที่ค้างชำระให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานจราจรแจ้งนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกให้งดออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี สำหรับรถคันดังกล่าวและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต่อไป