สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

วันที่ 24 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด ข้าราชการ และพสนิกรทุกหมู่เหล่า เฝ้าฯรับเสด็จ

ในการนี้ทรงพระราชทานเข็มที่ระลึก แก่ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 105 ราย พร้อมกับทรงเป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ ” โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ” ทรงปลูกต้นขะจาว ต้นไม้ประจำจังหวัดลำปาง ไว้บริเวณด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนกันยายน  2560 ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่า 340,000,000 บาท เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561  โดยวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อว่า โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง